בריטניה: הנחיות לשופטים לשימוש בבינה מלאכותית

שופטים נדרשים לנקוט משנה זהירות בעת אישור גישה של מערכות הבינה המלאכותית למחשב או לקבצים ונתונים ששמורים בו, ולנהוג באחריות בכל נוגע לשימוש במערכות AI. כך קובע מסמך הנחיות לשימוש בבינה מלאכותית במערכת המשפט שהפיץ ארגון בתי המשפט ובתי הדין השיפוטיים לשופטים באנגליה ובווילס.

המסמך נועד להנחות ולעזור לשופטים בעת שימוש בבינה מלאכותית וכן להזהירם מהסכנות של שימוש בטכנולוגיות אלה במערכת המשפט, לצד הכרה ביתרונות האדירים הטמונים בבינה מלאכותית. המסמך מתייחס בין היתר לסודיות ופרטיות המידע שמזינים לבינה מלאכותית בעת השימוש בה. הוא אוסר להכניס ל-AI מידע שאינו נחלת הציבור ומדגיש שעל השופטים לבדוק ולוודא את נכונות הפלט, במיוחד לאור החשש ממידע מוטעה או לא מדויק.

המסמך מנחה את השופטים למחוק את היסטוריה לאחר שימוש בבינה מלאכותית, ככל שהדבר מתאפשר. בנוסף, במסמך גם קיימות דוגמאות והמלצות לשימושים שניתן לעשות בבינה מלאכותית אשר כוללים בין היתר שימושים אדמיניסטרטיביים כמו סיכום או ניסוח של מסמכים שונים.