בריטניה: הצעת חוק לבינה מלאכותית. אימון AI יכבד קנין רוחני

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק בנושא בינה מלאכותית ((Artificial Intelligence (Regulation) Bill הוגשה לבתי המחוקקים בבריטניה.

ההצעה מבוססת על חמישה עקרונות מפתח: בטיחות, שקיפות, הוגנות, אחריותיות, תחרותיות ותיקון. יש לה שני יעדים מרכזיים: הטלת חובות על מזכיר המדינה (Secretary of State) לקדם רגולציות בנושא; והקמת רשות בינה מלאכותית (AI) אשר תפקח על הרגולציה והאינטגרציה של AI במגזרים השונים, תוך עמידה בעקרונות המפתח.

הצעת החוק מגדירה בינה מלאכותית טכנולוגיה המאפשרת תכנות או אימון של מכשיר או תוכנה כדי (א) לקלוט סביבות באמצעות שימוש בנתונים; (ב) 25לפרש נתונים באמצעות עיבוד אוטומטי שנועד להעריך את היכולות הקוגניטיביות; ו-(ג) לקבל המלצות, תחזיות או החלטות – הכל, במטרה להשיג מטרה מוגדרת.

בין היתר, הצעת החוק מתווה את המסגרת הרגולטורית הבאה:

  • על כל העסקים המשתמשים בטכנולוגיית AI לעמוד בעקרונות המפתח החדשים ולציית להוראות החוק, כגון: מינוי קצין AI ייעודי להבטחת שימוש בטוח ואחראי בטכנולוגיה; שקיפות כלפי הצרכנים בנוגע לפגיעויות וסכנות אפשריות; הימנעות מהחלטות AI מוטות; מתן שירות שווה והוגן לכלל הקבוצות, לרבות אוכלוסיות מוחלשות; ביצוע הערכות וניטור סיכונים הנובעים משימוש ב-AI.
  • כל אדם המעורב בתהליך אימון טכנולוגיית AI, יהיה מחויב לספק לרשות הבינה המלאכותית תיעוד של כל הנתונים וזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים שנעשה בהם שימוש, ולהראות כי השימוש נעשה כדין ובהסכמה מדעת של הצדדים השלישיים.
  • הרשות ושאר הגורמים המוסמכים יהיו בעלי סמכות לפקח ולבקר כל עסק שמשתמש בטכנולוגיית AI. במקביל, הרשות תוודא כי הרגולטוריים הרלוונטיים לוקחים בחשבון את נושא הבינה המלאכותית בעת פעולותיהם.
  • תיבחן התאמתה ויעילותה של החקיקה הנוכחית בהתמודדות עם אתגרי AI, בעמידה בעקרונות המפתח, ובעידוד פיתוח חדשנות ויזמות.
  • על רשות ה-AI ומזכיר המדינה לבצע מעקב שוק תמידי והתייעצויות עם תעשיית ה-AI בכדי לספק מענה לטכנולוגיות AI מתפתחות.
  • קידום ותמיכה ביוזמות ומחקרים העוסקים בנושא AI אחראי וחדשני.  
  • הסמכת מבקרי AI עצמאיים ובלתי תלויים לצורך הבטחת ציות ושימוש אתי ב-AI.
  • עידוד מעורבות ציבורית בנושא לצורך העלאת המודעות בנושא הזדמנויות וסיכוני AI.
  • קידום שיתוף פעולה עם שאר המדינות לצורך עמידה במסגרות רגולטוריות גלובליות.