אירופה: ציון המנבא כושר פרעון של אדם מהווה 'החלטה אוטומטית' לפי ה-GDPR

אולי יעניין אותך גם

חברת מידע פיננסי בגרמניה שמעמידה לרשות בנקים ציון על סבירות כושר הפרעון של אדם כאשר הציון מבוסס על מידע אישי אודות הלוואות שנטל והחזיר, מבצעת בכך קבלת החלטה אוטומטית - ככל שהבנקים מעניקים לציון משקל משמעותי בהחלטתם להעניק אשראי. כתוצאה מכך, חישוב ציון כזה הוא פעולה הנתונה להגבלות החלות על החלטות אוטומטיות לפי ה-GDPR. כך פסק בית המשפט הגבוה באירופה בערעור שהוגש נגד רשות הגנת מידע בגרמניה בשל סירובה לפעול נגד הפרקטיקות של חברת המידע הפיננסי.

law.co.il מעיר כי לפי סעיף 22 ל-GDPR המסדיר את העניין, לנושא המידע נתונה במקרים מסוימים הזכות להתנגד לשימוש בציון המתיימר לנבא את כושר הפרעון שלו. במקרים אחרים, נתונה לנושא המידע הזכות לדרוש בדיקה אנושית של הבקשה שלו, ולערער על ההחלטה שהתקבלה. מקור: הודעה לעיתונות של בית המשפט הגבוה באירופה.