הרשות להגנת הפרטיות מבקשת לזרז תיקון החוק... בגלל המלחמה

אולי יעניין אותך גם

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פנתה במכתב ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חה"כ שמחה רוטמן, בבקשה להשלים בהקדם את חקיקת תיקון מס' 14 לחוק הגנת הפרטיות [הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), התשפ"ב-2022] - וזאת על רקע התגברות תקיפות הסייבר מאז תחילת המלחמה. המכתב נכתב בתמיכת המטה לביטחון לאומי (המל"ל). הוועדה אמורה לדון בהצעת החוק בימים הקרובים.

במכתבה, הרשות להגנת הפרטיות מדגישה כי "מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ובמסגרת הלחימה המתמשכת, חלה עליה בהיקף ובעוצמת מתקפות הסייבר נגד גופים שונים במשק הישראלי, שמתבטאת בין היתר בעליה דרמטית (למעשה הכפלה) באירועי אבטחת המידע המדווחים לרשות להגנת הפרטיות, כרגולטור האמון על תחום אבטחת המידע האישי, ואשר מלווים על ידה. מטרת המתקפות הללו , כחלק מהמתקפה המשולבת המכוונת נגד מדינת ישראל, היא לפגוע בחוסנה של מדינת ישראל באמצעות פגיעה בכלכלה, בתפקודו התקין של המשק, ובאזרחי ישראל כתוצאה מחשיפת המידע האישי שלהם".

הרשות מסבירה כי השלמת החקיקה, בדגש על הגברת יכולות האכיפה של חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת המידע, "תתרום משמעותית להגברת הציות להוראות הדין בנוגע להגנה על מידע אישי, תפחית את הסיכון לדליפת מידע אישי כתוצאה ממתקפות הסייבר, ובכך תרים תרומה ממשית לחוסן הלאומי ולביטחון הלאומי של ישראל". הרשות מזכירה גם כי השלמת החקיקה נדרשת לצורך הליך ה-Adequacy שמקיים האיחוד האירופי ביחס למעמדה של ישראל כמדינה שרמת הגנת המידע בה הולמת את רמת הגנת המידע הנוהגת באיחוד.

law.co.il מזכיר הצעת החוק כוללת שורה של תיקונים מקיפים בחוק הגנת הפרטיות. הצעת החוק מקיפה שינויי הגדרות המרחיבים את תכולת החוק; היא מצמצמת את חובת רישום מאגרי המידע; כוללת שני תיקונים מהותיים מרחיקי לכת; וכן היא מוסיפה סמכויות אכיפה מרחיבות ביותר לרשות להגנת הפרטיות.