רגולטור הפרטיות בבריטניה דורש מאתרים לציית לכללי השימוש ב-Cookies

אולי יעניין אותך גם

רגולטור הפרטיות בבריטניה (Information Commissioner's Office-ICO) הודיע כי שיגר מכתבי אזהרה לחברות המפעילות אתרים פופולריים בממלכה בדרישה שיצייתו לכללים החלים על השימוש ב-Cookies, בתוך 30 יום. לפי הודעות הרגולטור, אתרים נדרשים לפעול לפי הכללים שדורשים לאפשר למשמשים לבחור שלא יוצבו Cookies במחשבים שלהם, בפרט כאלה שמטרתם פרסום ממוקד. הבחירה שלא לאפשר שימוש ב-Cookies צריכה להיות קלה להפעלה בידי המשתמש כמו הבחירה ההפוכה לאפשר שימוש ב-Cookies. האתרים נדרשים להימנע מהגשת פרסומות ממוקדות למשתמשים שבחרו שלא לאפשר שימוש ב-Cookies. הרגולטור ציין כי יפרסם עדכון נוסף בינואר בעניין זה, ובו גם ימסור את פרטיהן של החברות שלא יעמדו בהוראות החוק. מקור: הודעת הרגולטור לפרטיות בבריטניה.