שיתוף פעולה בין-מדינתי להתמודדות עם סיכוני בינה מלאכותית

29 מדינות חתמו על הצהרת בלצ'לי הקוראת לשיתוף פעולה בין המדינות כדי לנהל ולהתמודד ביחד עם הסיכונים והאתגרים שבינה מלאכותית מעוררת. ההסכם נחתם ביום רביעי, בפסגה העולמית בנושא בטיחות בבינה מלאכותית 2023 שנערכה בבריטניה.

לצד השימוש במערכות AI בתחומים כדוגמת תעסוקה, בריאות, משפט וחינוך, ההצהרה קוראת לפתח ולפרוס בינה מלאכותית להשגת יעדים נוספים של האו"ם לפיתוחים בר קיימא: בין התחומים הללו נמנים בריאות, חינוך, ביטחון תזונתי, ביטחון במדע, קידום אנרגיה ירוקה ונקייה, קידום מגוון ביולוגי ושמירה על האקלים.

ההצהרה קוראת לקדם מאמצים בינלאומיים משותפים בשביל לבחון ולטפל בהשלכות השליליות של מערכות AI על נושאי הקיימות. היא מדגישה כי יש לנקוט בצעדים שמבטיחים הגנה על זכויות אדם, שקיפות, דיווח, הוגנות, אחריותיות, רגולציה, בטיחות, פיקוח ובקרה אנושית, אתיקה, מזעור הטיות, הגנת הפרטיות והנתונים, והסרת יצירת תוכן כוזב ומטעה. לדברי ההצהרה, סיכונים אלה מתגברים בעיקר לאור השוני במודלים השונים של בינה מלאכותית שחלקם עשויים לגרום נזק רב כתוצאה מחיזוי שגוי, שימוש לרעה מוכוון או מאיכות נתונים ירודה.

המדינות החתומות מבטיחות לשקול גישה פרו חדשנית ומידתית של ממשל ורגולציה שממקסמת את יתרונות AI, ובמקביל לוקחת בחשבון את סיכוני AI.  בהתאם להצהרה, פעילות השחקנים לטיפול בסיכוני AI תתמקד באלמנטים הבאים:

  • יצירת הבנה מדעית שמבוססת על ראיות לסיכוני AI וזיהויים.
  • בניית מדיניות גלובלית ואחידה ליצירת תקני בטיחות להתמודדות עם סיכוני AI. כל זאת, תוך הבנה כי המדיניות עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות הלאומיות ולמסגרות המשפטיות של כל מדינה.
  • הגברת השקיפות מצדם של גורמים פרטיים המפתחים מערכות AI.
  • קידום ותמיכה במחקרים מדעיים בנושאי בטיחות AI, ביוזמות בינלאומיות לעידוד קיימות וכל יוזמות וולונטריות אחרות שמספקות מידע מדעי לטובת הציבור.
  • קיום דיונים בינלאומיים רחבים בנושאי קיימות, יוזמות רלוונטיות ומחקרי AI בכדי לרתום את יתרונות הטכנולוגיה באופן אחראי לטובת הציבור.