הממשלה מבקשת מידע מהמאגר הביומטרי לזיהוי חללים ונעדרים

אולי יעניין אותך גם

משרד הפנים והמשרד לביטחון לאומי פרסמו היום את תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, להערות הציבור (עד ל-4.11.2023 בשעה 21:00). 

התזכיר מציע לתקן את חוק המאגר הביומטרי, בהוראת שעה שתוקפה לשנה, וזאת לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית על מדינת ישראל והמספר הרב של הנרצחים, הפצועים, הנעדרים והשבויים, והצורך הדחוף והקריטי לתת תמונת מצב ברורה ככל הניתן בנוגע לזיהוי הנרצחים, הפצועים והנעדרים, הן למקבלי ההחלטות והן למשפחות הנפגעים. 

דברי ההסבר מדגישים כי התיקון נדרש בייחוד לנוכח היעדרו של מענה מלא לצורכי הזיהוי במאגרי המשטרה וצה"ל, שבעקבותיו נוצר צורך חיוני ודחוף באפשרות להעברת מידע מהמאגר הביומטרי במשרד הפנים - למשטרה, לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ולצה"ל, וזאת לצורך זיהוי הנרצחים, הנעדרים, האלמונים והשבויים, וכן לאפשר למשטרה לקבל מידע מגורמים נוספים. מקור: משרד המשפטים.