Yango לא תחסם בפינלנד ובנורווגיה - לעת עתה

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת הפרטיות בפינלנד ביטלה את ההשעיה הזמנית על חברות Yandex ו-Ridetech, שחלה על העברת נתוני המשתמשים של Yango לשרתים הרוסיים. ההשעיה הוכרזה באוגוסט בתגובה לצו שנחתם על ידי ראש ממשלת רוסיה, מיכאיל מישוסטין, בו הוענקו ל-FSB סמכויות מעקב חדשות ורחבות, כמו הזכות לקבל נתונים ממשתמשים פינים המעובדים בפעולות מוניות. הרשות בפינלנד החליטה לבטל את ההשעיה לאחר קבל מידע חדש, שהראה כי הצו החדש לא חל על שירותי מוניות, ולאחר שההשעיה לא יושמה בפועל.

הרשות בפינלנד הבהירה כי "Yango רשאית להמשיך לפעול בפינלנד לעת עתה", תוך שהיא הוסיפה כי המעקב אחר העברת נתוני המשתמשים לשרתים רוסיים יימשך בשיתוף פעולה עם הרשויות הנורבגיות וההולנדיות. רשות הגנת הפרטיות הנורווגית גם תכננה השעייה דומה לזו של פינלנד, אך לא פרסמה צו רשמי ואמרה כי תימנע מלעשות זאת, בדומה לפינלנד. Yango אמרה כי היא מעבדת נתונים תוך ציות קפדני לתקנות הגנת הפרטיות האירופאיות, וכי לרוסיה בכל מקרה לא הייתה סמכות שיפוט על העסקים הבינלאומיים של החברה. מקור: Reuters (מאת: טריה סולסוויק).