ארה"ב: ה-SEC מפרסם תיקון לתקנות הפרטיות הפדרליות

אולי יעניין אותך גם

הרשות האמריקנית לניירות ערך (ה-SEC) אישרה תיקון מקיף לתקנות שהתקינה מכוח חוק הפרטיות הפדרלי (Privacy Act of 1974), המסדירות את השימוש במידע אישי של יחידים על ידי הרשות. התיקון נועד להבהיר ולעדכן את התקנות, שעודכנו לאחרונה לפני מעל לעשור, בין השאר באמצעות הוספת הגדרות למונחים שלא הוגדרו בעבר והסרת הוראות פרוצדורליות מיותרות.

התיקון מבצע שלושה סוגים מרכזיים של שינויים בתקנות:

  1. הבהרה ועדכון של הסעיפים הקיימים – התיקון מחדד הגדרות מונחים קיימים, מפשט את הליך הגשת הבקשות מצד נושאי המידע מכוח החוק והערעור על החלטות הרשות בנושא, מעדכן את סעיף האגרות בגין בקשות כך שישקף נכונה את המצב הקיים, קובע את האפשרות לאמת את זהותו של נושא מידע המבקש לממש את זכויותיו מכוח החוק באופן אלקטרוני, מקצר את תקופת הזמן הנתונה לרשות למענה לבקשות, ועוד.
  2. הסרת סעיפים – התיקון מסיר סעיפים מיותרים מהתקנות, דוגמת סעיפים החוזרים על לשון חוק הפרטיות הפדרלי או החוזרים על עצמם לאורך התקנות. כמו כן, התיקון מסיר מהתקנות סעיפים הקובעים הליכים פרוצדורליים סבוכים, כמו הסעיף הקובע הליך מיוחד לבקשת מידע רפואי.
  3. הוספת סעיפים חדשים – התיקון מוסיף, בין השאר, סעיף שקובע כי לרשות יחידים שבקשתם נדחתה עומדים 90 ימים להגיש ערעור מנהלי מכוח החוק.

התקנות המתוקנות תיכנסנה לתוקף 30 יום לאחר פרסומן במרשם הפדרלי.

לקריאת התקנות בנוסחן הסופי לחצו כאן.