ועדת השרים לחקיקה אישרה: מצלמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי

אולי יעניין אותך גם

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום הצעת חוק ממשלתית, שיזמו השרים לוין ובן גביר, במטרה להסדיר היבטים של הצבת מערכות צילום ביומטריות במרחב הציבורי, ושימוש בהן על-ידי משטרת ישראל [הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' )(מערכת צילום ביומטרית), התשפ"ד-2023]. הצעת החוק כוללת משמעויות מרחיקות לכת באשר לזכות לפרטיות ולפיכך מעוררת ביקורת והתנגדות רבה.

מערכות הצילום עליהן חולשת הצעת החוק, שמתנגדיו מכנים "האח הגדול במרחב הציבורי", כוללות יכולות עיבוד המאפשרות צילום של אנשים והשוואה למידע מזוהה שהוזן למערכת, באופן שעשוי לאפשר לזהות את האדם המצולם. השימוש המשטרתי במערכות צילום ביומטריות יכול שייעשה בדרך של הכללה מבעוד מועד של פרט זיהוי על אדם מסוים (באופן שמאפשר למערכת לספק התראה כאשר פרט זה נקלט בעדשות המצלמה בזמן אמת), או בדרך של בדיקה בדיעבד של צילומים שנקלטו במצלמות.

בהתאם לדברי ההסבר להצעת החוק: "שימושים אלו מאפשרים למשטרה להתחקות אחר זהותם ומיקומם של חשודים בביצוע עבירות, ולכן מהווים כלי יעיל ואפקטיבי לצורך גילוי ומניעת עבירות ומילוי תפקידי המשטרה בשמירת הסדר הציבורי והגנה על שלום הציבור ובטחונו". במסגרת התיקון מוצע להוסיף לפקודת המשטרה את סימן ב'1, שעניינו מערכות צילום ביומטריות, ובו לעגן את הכללים שיחולו לגבי מערכות כאמור.

בהצעה חובת דיווח שנתית לכנסת ולייעוץ המשפטי לממשלה (שאישר את המשך החקיקה לאחר הסדרת החובה). פרט לכך, בייעוץ המשפטי לממשלה יוכלו לקבל חוות דעת אודות ההיבטים הטכנולוגיים או תפעוליים של מערכת הצילום מגורם ממשלי בעל מומחיות בתחום. מקור: Ynet (מאת טובה צימוקי ואדם קוטב).