ליטא: אסור להשתמש במידע מספקי תקשורת לחקירות שחיתות

אולי יעניין אותך גם

ה-ePrvacy Directive, הקובעת הוראות מיוחדות לעיבוד מידע אישי בשירותי תקשורת, אינה מאפשרת לרשויות להשתמש במידע שנאסף במקור לצורך מאבק בפשיעה חמורה, לצרכים נוספים כמו חקירות מנהליות של שחיתות במגזר הציבורי. ניתן להשתמש במידע רק להליכים פליליים. כך פסק בית המשפט המנהלי העליון של ליטא.

פרקליט ציבורי בליטא פוטר משום שמסר, לטענת הפרקליטות, מידע שלא כדין לחשוד ולעורך דינו במהלך חקירה. הפרקליט עירער על ההחלטה בפני בית המשפט בליטא, בטענה שהמידע שהביא לפיטוריו הושג שלא כדין מספקיות התקשורת, ובפרט מידע שאפשר לזהות את המקור והיעד של ההתקשרות הטלפונית. לטענתו הדבר מנוגד לזכויות היסוד המעוגנות בסעיפים 7 (כיבוד חיים פרטיים) ו-8 (הגנה על מידע אישי) של מגילת זכויות היסוד של האיחוד האירופי.

בית המשפט פסק, שלמרות שסעיף 15(1) בדירקטיבת ב-ePrivacy יכול לגבור על זכויות היסוד אלו, ולאפשר להשתמש במידע אישי אצל הרשויות למאבק בפשיעה חמורה, נאסר להעביר את המידע לאחר מכן לרשויות אחרות לחקירות שחיתות והתנהגות לא נאותה, שחשיבותן פחותה מהמאבק בפשיעה החמורה. לפי עיקרון המידתיות, רק צרכים משמעותיים כמו מאבק בפשיעה חמורה ושמירה על ביטחון הציבור יכולים להצדיק פגיעה חמורה בזכויות היסוד, כגון גישה ושמירת נתוני תנועה ומיקום. מקור: הודעה לעתונות של ה-ECJ.