Meta משיקה את מודל השפה Llama 2 כמתחרה חינמי ל-ChatGPT

Meta הציגה ביום שלישי האחרון, יחד עם מיקרוסופט, את מודלי השפה (Large Language Model Meta AI) Llama 2 ו-Llama 2 Chat, שנועדו להתחרות עם מודלי שפה כמו ChatGPT של OpenAI Bing Chat וצ'אטבוטים אחרים, והכל בחינם, בקוד פתוח, לשימוש מחקרי מסחרי. מיקרוסופט תהיה השותפה המועדפת ל-Llama 2, כך שלמעשה כבר ניתן להשתמש ב-Llama 2 דרך Azure AI ו-Windows, וגם דרך ספקים אחרים כמו אמזון (AWS) ו-Hugging Face. מודל הLlama 2-Chat מצליח לסייע יותר ולהיות פחות פוגעני ממודל ה-Llama 2 הסטנדרטי, אבל הוא גם נוטה להיות זהיר מדי במתן תשובותיו, עד כדי דחיית בקשות מסוימות של המשתמשים או מתן פרטי בטיחות רבים מדי עם התשובה.

Meta הבהירה שהיא מחויבת לפעול באחריות ומספקת משאבים עבור משתמשי Llama 2 גם לעשות זאת. עבור כך, Meta בדקה את בטיחות המודלים טרם שחרורם באמצעות צוותיים חיצוניים ופנימיים, הסבירה מהן שיטות הכוונון וההערכה שלה עבור המודלים ואת חסרונותיהם במסגרת עבודת מחקר, יצרה מדריך שימוש אחראי כמשאב לתמיכה במפתחים עם שיטות עבודה מומלצות לפיתוח אחראי והערכות בטיחות, קבעה מדיניות שימוש האוסרת על מקרי שימוש מסוימים כדי להבטיח שימוש הוגן ואחראי במודלים הללו, ויצרה אפשרויות לקבלת משוב על ביצועי המודלים וכיצד ניתן לשפרם.

עד כה, מודל ה-LLaMA הראשון מפברואר 2023, הושק תחת רישיון לא מסחרי שנועד לשימוש מחקרי בלבד. הגישה למודל הייתה מוגבלת, וניתנה על בסיס כל מקרה לגופו לחוקרים אקדמיים, ארגוני ממשל, חברות אזרחיות, אקדמיה ומעבדות מחקר. מודל ה-LLaMA הראשון אף דלף ב-4chan כשבוע בלבד לאחר שהושקובדיקות ראשוניות של המודל הראו שהוא היה פחות מלוטש ממודלים מתחרים אחרים כמו ChatGPT. בכל זאת, מודל ה-LLaMA הראשון זכה לביקוש גדול של יותר מ-100,000 בקשות, ובשחרור מודלי ה-Llama 2 החדשים באופן חינמי ובקוד פתוח, מקווה Meta "להועיל לכולם", לפתוח עולם של הזדמנויות חדשות לעסקים, סטארט-אפים, יזמים וחוקרים, ולאפשר להם להפיק תועלת כלכלית וחברתית. Meta גם מקווה לשפר את בטיחות ואת ביצועי מודלי ה-Llama 2 שלה, באמצעות שיתוף ופתירת בעיות במהירות, באמצעות הקהילה, ולמידה ממנה.