סין מסדירה שירותי בינה מלאכותית יוצרת

אולי יעניין אותך גם

מינהל הסייבר בסין - Cyberspace Administration of China (CAC)  - פרסם צעדי-ביניים להסדרת שירותי בינה מלאכותית יוצרת (Generative AI). ההוראות ייכנסו לתוקף ב-15 באוגוסט 2023. הן חלות על ארגונים ויחידים המספקים שירותי בינה מלאכותית בסין, כולל יצירת תוכן (טקסט, תמונות, אודיו, וידאו).  גופים המפתחים GAI מבלי להציע שירותים המבוססים עליהם, פטורים מההוראות. הצעדים מחייבים מניעת אפליה, כיבוד זכויות קניין רוחני, אתיקה עסקית, פרטיות ומדגישים שקיפות בשירותי בינה מלאכותית.

בין השאר הספקים נדרשים –

  • לנקוט אמצעים למניעת אפליה על בסיס זהות אתנית, אמונה, מדינה, אזור, מגדר, גיל, עיסוק ובריאות בתהליך של עיצוב אלגוריתמים, בחירת נתוני האימון של הבינה המלאכותית, יצירת המודל שלה ואספקת שירותים;
  • לכבד זכויות קניין רוחני (IP), אתיקה עסקית, סודות עסקיים, ולהימנע משימוש באלגוריתמים, ונתונים ליצירת מונופול או לצרכי תחרות בלתי הוגנת;
  • להימנע מהפרת זכויות לפרטיות;
  • לסמן תוכן שנוצר באמצעות GAI ככזה;
  • לנקוט אמצעים אפקטיביים לשיפור השקיפות של שירותי הבינה המלאכותית ולשיפור הדיוק והאמינות של התוכן שנוצר.

חובות מיוחדות חלות על המידע והנתונים המשמשים לאימון ה-GAI –

  • יש להשתמש בנתונים ובמודלים ממקורות לגיטימיים;
  • יש לקבל הסכמת בני-אדם בעת שימוש במידע אישי;
  • חובה לנקוט אמצעים יעילים לשיפור איכות נתוני האימון, ושיפור האותנטיות, הדיוק, האובייקטיביות והגיוון שלה;

ועוד.

על הספקים להתקשר בהסכמי שירות שיבהירו מהן הזכויות והחובות בעת השימוש בשירותיהם. הושם דגש מיוחד על מניעת הסתמכות מופרזת של קטינים על שירותי AI. בנוסף, אם מזוהות פעילויות לא חוקיות, ספקים נדרשים להזהיר, להגביל, להשעות או להפסיק את מתן השירות. מקור: One trust - DataGuidance.