מדינות נוספות בארה"ב חוקקו חוקי הגנת פרטיות

אולי יעניין אותך גם

המחוקקים במדינת אורגון שבארה"ב אישרו השבוע את חוק פרטיות הצרכן (Oregon Consumer Privacy Act) ושלחו אותו לאישור מושל המדינה. אם יאושר החוק, אורגון תהיה למדינה ה-11 בארה"ב (והשישית מתחילת השנה) שחוקקה חוק פרטיות מקיף. החוק ייכנס לתוקף ביולי 2024 ויחול על כל חברה המעבדת מידע אישי אודות 100,000 תושבי אורגון או יותר, או שמעבדת מידע אישי אודות 25,000 תושבי אורגון או יותר ובתוך כך מפיקה לפחות 25% מההכנסה הגולמית שלה ממכירת מידע אישי.

החוק החדש באורגון מעניק לנושאי מידע זכויות כדוגמת הזכות לתיקון מידע לא נכון, הזכות לדרוש את מחיקתו והזכות להורות שלא להשתמש במידע אישי לצורכי פרסום מקוון. החוק גם מאפשר לנושאי מידע לברר אם עסק מעבד מידע האישי עליהם, החוק כולל גם הגנות על מידע אישי רגיש והגנות מיוחדות על מידע אודות בני נוער. עסקים הכפופים לחוק החדש באורגון חייבים לכבד איתותים סטנדרטיים בדפדפנים המעידים על רצונו של נושא המידע שלא ימכרו את הנתונים שלו או ישתמשו בהם לפרסום ממוקד מקוון, בדומה לחוקים בקליפורניה, קולורדו וקונטיקט.

קונטיקט, מצידה, אישרה לאחרונה תיקון לחוק הפרטיות המדינתי, שיכנס לתוקף תוך ימים אחדים, ב-1 ביולי. התיקון אוסר על כל מכירה של מידע בריאותי של אדם ללא הסכמתו המפורשת. הוא גם אוסר על הקמת גדר וירטואלית (Geo-fencing) סביב מוסדות בריאות נפש וקליניקות בריאות האישה לצורך איסוף מידע מנושאי מידע הנמצאים במתחם הוירטואלי או לצורך משלוח הודעות או הצגת פרסומות ייעודיות לאלה הנמצאים במתחם. חלקים אחרים של התיקון בחוק המסדירים איסוף מידע מקוון של ילדים צפויים להיכנס לתוקף באוקטובר 2024. הוראות אלה אוסרות על עסקים לעבד מידע על קטינים לצורך פרסום ממוקד ללא הסכמתם או הסכמתם הוריהם. התיקון גם יגביל עסקים מלאסוף נתוני מיקום של ילדים ללא הסכמתם.

בנוסף, מושל מדינת נאבדה אישר חוק חדש המסדיר איסוף ושימוש במידע רפואי בידי חברות המנהלות עסקים בנבאדה או מכוונות מאמצים למכירה ושיווק לצרכנים בנבאדה. לפי החוק החדש, שיכנס לתוקף ב-31 במרץ 2024, עסקים רשאים לאסוף מידע בריאותי על צרכן רק בהסכמה מראש של הצרכן, או, בהיעדר הסכמה, רק אם המידע נדרש כדי לספק מוצר או שירות שהצרכן ביקש לקבל מהעסק. מסירה הלאה של מידע בריאותי על הצרכן יתאפשר רק אם הצרכן מסכים לכך. הסכמה זו חייבת להיות נפרדת מההסכמה הראשונית לאיסוף המידע הבריאותי, או, בהעדר הסכמה, המסירה הלאה מותרת אם היא נדרשת כדי לספק מוצר או שירות שהצרכן ביקש לקבל. עסקים יהיו רשאים להשתמש במידע בריאותי רק באופנים שהם תיארו במדיניות הפרטיות. אם עסק מעוניין לעבד מידע בריאותי באופן שחורג מהגילוי שנתן במדיניות הפרטיות, הוא יהיה חייב לקבל את הסכמת הצרכן.