הרפורמה המשפטית בפולין מפרה את זכות היסוד לפרטיות והגנת מידע

אולי יעניין אותך גם

הוראות הרפורמה המשפטית בפולין שעוסקות באיסוף ופרסום מידע אישי על שופטים מפרות את דיני הפרטיות והגנת המידע באיחוד האירופי. כך קבע בית המשפט הגבוה באיחוד האירופי (Court of Justice of the European Union - CJEU) בפסק דין מקיף שפסל את הרפורמה מחמת פגיעה בכללי היסוד באיחוד בנושא שפיטה.

פסק הדין ניתן בתביעה שהגישה נציבות האיחוד האירופי נגד פולין ב-2021. הנציבות עתרה נגד הרפורמה המשפטית בפולין שמטרתה המוצהרת היא לחזק את עצמאות השופטים, אי-תלותם ושפיטתם ללא משוא פנים, אך טומנת בחובה פגיעה בעקרונות יסוד משפטיים באיחוד האירופי. בין יתר הוראות הרפורמה, נדרשים שופטים בפולין להצהיר על חברותם בעמותות, ארגונים ללא מטרות רווח ומפלגות פוליטיות. המידע נועד לפרסום ברבים ובית המשפט הגבוה באירופה מצא כי הדבר מפר את זכות היסוד של השופט לפרטיות והגנת מידע אישי. בית המשפט פסק כי פרסום המידע לא הולם את המטרה המוצהרת של חיזוק אי-תלותם של שופטים, בעוד שהוא כן פוגע בפרטיותם משום שהוא מגלה מהי עמדתם הפוליטית ואמונתם הדתית. פרסום כזה עלול להדביק לשופט סטיגמות ולהשפיע לרעה על המוניטין שלו בציבור, ללא הצדקה.

פולין מחויבת כעת לציית להוראת פסק הדין הפוסלות את הרפורמה. אם לא תעשה כן, היא עלולה להיות חשופה לסנקציות כספיות שישית עליה בית המשפט לפי בקשת נציבות האיחוד האירופי. מקור: הודעת בית המשפט הגבוה באיחוד האירופי {טרם פורסם פסק הדין בשפה האנגלית}.