ארה"ב: אזהרה מפני שימוש גובר במידע ביומטרי

אולי יעניין אותך גם

נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב (ה-FTC) פרסמה בסוף השבוע מסמך מדיניות ובו היא מזהירה צרכנים מפני השימוש הגובר במידע ביומטרי, שעלולות להיות לו השפעות מדאיגות על פרטיותם, אבטחת המידע שלהם והסיכון להפליה עקב הטיות מובנות.

לפי המסמך, בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בשימוש בטכנולוגיות מבוססות מידע ביומטרי. טכנולוגיות אלה כוללות, בין השאר, טכנולוגיות זיהוי פנים, קשתית או טביעת אצבע, שאוספות ומעבדות מידע ביומטרי לצורך זיהוי יחידים או קביעת מאפייניהם (כדוגמת גיל, מגדר או גזע). רבות מהטכנולוגיות הללו מפותחות באמצעות למידת מכונה או תהליכים דומים מבוססי-נתונים, הדורשים כמויות גדולות של מידע ביומטרי לצורך אימון. השימוש בטכנולוגיות הביומטריות עלול להוביל לסיכונים משמעותיים לצרכנים, לרבות הונאה וחשיפת מידע אישי רגיש. בלא הקפדה על שקיפות ראויה מצד החברות המשתמשות בטכנולוגיות אלה, לא יוכלו הצרכנים להימנע מהסיכונים הללו ומהשפעותיהם.

בהתאם, מציג המסמך רשימה לא סגורה של שיקולים שהנציבות עשויה לשקול בעת הקביעה האם שימוש במידע ביומטרי או בטכנולוגיות קשורות מהווה הפרה של סעיף 5 לחוק ה-FTC (ה-FTC Act), שעניינו פרקטיקות בלתי הוגנות או מטעות כלפי צרכנים. בתוך כך, עשויה הנציבות לבחון:

  • האם הגורם המשתמש בטכנולוגיות של מידע ביומטרי סיפק הצהרות שגויות או בלתי מבוססות בנוגע לאמינותן, דיוקן או יעילותן?
  • האם הוא העריך את הנזקים הצפויים לצרכנים לפני שהחל באיסוף המידע הביומטרי?
  • האם התייחס כראוי לסיכונים ידועים או צפויים, וזיהה והטמיע כלים להפחתתם?
  • האם אסף את המידע או השתמש בו באופן בלתי גלוי או בלתי צפוי?
  • האם העניק לעובדיו ולספקי השירותים שלו הדרכות מתאימות בדבר חובותיהם בעת השימוש במידע הביומטרי?
  • האם פיקח כראוי ובאופן מתמשך על הטכנולוגיות הביומטריות שהוא מפתח, מציע למכירה או משתמש בהן?

לפי נציבות הסחר הפדרלי, שימוש מסוים במידע ביומטרי אינו נדרש להיות מפר כלפי כל הצרכנים על מנת להיחשב בלתי הוגן. לפיכך, בקביעה איזה שימוש ייחשב לסביר וכזה המגן על צרכנים מפני הנזקים הפוטנציאליים שבשימוש במידע ביומטרי, הנציבות תשקול את הנקודות האמורות (ואחרות) מנקודת המבט של אוכלוסיות הצרכנים המצויות בסיכון מיוחד.