צרפת: הרגולטור מציג תכנית פעולה לבינה מלאכותית

הבנת הפונקציונליות של מערכות בינה מלאכותית והשפעתן על יחידים; עידוד והדרכת הפיתוח של בינה מלאכותית בראי ההגנה על מידע אישי; תמיכה בשחקנים חדשניים בעולמות הבינה המלאכותית בצרפת ובכל אירופה; ובקרה ושליטה על מערכות בינה מלאכותית, תוך הגנה על זכויות יחידים. אלה הם ארבעת הראשים של תכנית הפעולה להתמודדות עם בינה מלאכותית, שפרסם רגולטור הפרטיות הצרפתי, CNIL, אתמול (ג').

הפיתוחים המהירים בעולמות הבינה המלאכותית בכלל, והבינה המלאכותית היוצרת בפרט, מביאים עמם אתגרים בתחום הגנת המידע והשמירה על חירויות הפרט. CNIL החל לפעול בתחום עוד בשנת 2017, אז פרסם דו"ח בנושא האתגרים האתיים של אלגוריתמים ובינה מלאכותית. כעת מפרסם הרגולטור את תכנית הפעולה שלו להתמודדות עם בינה מלאכותית שנועדה, בין השאר, להתוות את המסגרת לפיתוח של בינה מלאכותית יוצרת. תכנית הפעולה מורכבת מארבעה ראשים:

  • הבנת הפונקציונליות של מערכות בינה מלאכותית והשפעתן על יחידים – הטכנולוגיות החדשניות בהן נעשה שימוש לפיתוח כלי בינה מלאכותית והפעלתם, מעלה שאלות חדשות בתחום ההגנה על מידע אישי. בתוך כך, יבחן CNIL שאלות הנוגעות להוגנות ולשקיפות בקשר עם המידע המעובד, להגנה על מידע הזמין ברשת מפני קציר (scraping) והשפעותיו, להשלכות האפשריות על זכויות יחידים בקשר עם המידע שלהם, ולאתגרי האבטחה חסרי התקדים שנובעים מהשימוש בכלים הללו.
  • עידוד והדרכת הפיתוח של בינה מלאכותית בראי ההגנה על מידע אישי – CNIL מכיר בתחושת חוסר הוודאות של התעשייה סביב תחולת הוראות ה-GDPR על בינה מלאכותית. על מנת לתמוך בשחקנים בתחום ולהכין את הקרקע לכניסתו לתוקף של חוק הבינה המלאכותית (ה-AI Act), CNIL כבר פרסם בשנה שעברה גיליונות מידע ראשוניים בנושא בינה מלאכותית וכן נייר עמדה בנושא השימוש במעקבי וידאו משופרים (המיישמים אלמנטים של בינה מלאכותית), ובכוונתו לפרסם מספר פרסומים נוספים במהלך השנה. בין השאר, הרגולטור עתיד לפרסם המלצות הנוגעות לפיתוח ולעיצוב של מערכות בינה מלאכותית כדוגמת ChatGPT, בין השאר בנושא השימוש בהן במחקר מדעי, חלוקת האחריות בין הישויות שהקימו את מאגרי המידע ובין המשתמשים בו, והיישום של העקרונות השונים של ה-GDPR.
  • תמיכה בשחקנים חדשניים בעולמות הבינה המלאכותית בצרפת ובכל אירופה – בשנתיים האחרונות מנהל CNIL "ארגזי חול" (Sandboxes) לתמיכה בפרויקטים ובשחקנים חדשניים בתחומים שונים דוגמת חינוך ובריאות, תוך התמקדות בפרויקטים של בינה מלאכותית. במקביל, פועל הרגולטור ליצירת דיאלוג עם צוותי מחקר, מרכזי מחקר ופיתוח, וחברות צרפתיות המפתחות מערכות בינה מלאכותית.
  • בקרה ושליטה על מערכות בינה מלאכותית תוך הגנה על זכויות יחידים – תכנית הבקרה של הרגולטור לשנת 2023 תתמקד בעיקר בשלושה נושאים: ציות לנייר העמדה של הרגולטור בנושא השימוש במעקבי וידאו משופרים, השימוש בבינה מלאכותית למאבק בהונאות (למשל, ברשתות החברתיות), וחקירה של תלונות שהוגשו ויוגשו בהקשר זה. בתוך כך, יקדיש הרגולטור תשומת לב מיוחדת לשאלה אילו שחקנים ביצוע תהליך הערכת השפעה על הפרטיות (Data Impact Assessment), ונקטו צעדים שיאפשרו ליידע את נושאי המידע על עיבוד המידע שלהם וזכויותיהם בקשר לכך.