האיחוד האירופי: בינה מלאכותית יוצרת על כוונת המחוקק

חברי הפרלמנט האירופי הגיעו להסכמה ראשונית על נוסח חוק הבינה המלאכותית (ה-AI Act), שעתיד להסדיר את השימוש בכלי בינה מלאכותית באיחוד האירופי. בין השאר, נוסחו העדכני של החוק קובע כללים הדוקים לאסדרה של השימוש בכלי בינה מלאכותית יוצרת (generative AI), דוגמת ChatGPT ו-MidJourney. החוק הועבר להצבעה בנציבות האיחוד האירופי, והסכם פוליטי בעניינו צפוי להיחתם במהלך השנה.

הטיוטה הראשונה של הצעת החוק, שהיא חלק מהרפורמה הדיגיטלית הרחבה של האיחוד, פורסמה בחודש אפריל 2021. החוק נועד לקדם שקיפות במסגרת השימוש בבינה מלאכותית, ולהגן על זכויות היסוד של יחידים באיחוד בהקשר זה. הוא מסווג מערכות בינה מלאכותית לארבע קטגוריות מבוססות רמת סיכון – מינימלי, מוגבל, גבוה ובלתי מקובל – וקובע את החובות החלות על מפעיליהן בהתאם.

אחד מהשינויים ה מהותיים שהוטמעו בהצעת החוק במסגרת הדיונים של חברי הפרלמנט, נוגע לשימוש בכלי בינה מלאכותית יוצרת. בנוסחו החדש, קובע החוק כי חברות המפתחות ומפעילות כלים מסוג זה תהיינה מחויבות לחשוף כל חומר קנייני ששימש אותן בפיתוח הכלי. בנוסף, החוק קובע כי יש לפתח מודלים של בינה מלאכותית באופן שיאפשר להפחית את הסיכונים הצפויים מהשימוש בהם לבריאותם, ביטחונם וזכויות היסוד של יחידים, לאיכות הסביבה, ולעקרונות הדמוקרטיה והחוק באיחוד האירופי. במקרים בהם הפחתת הסיכונים אינה אפשרית, יש לתעד את כלל הסיכונים הקיימים ואת הסיבות בגינן לא ניתן להפחיתם. מקור: ComputerWorld (מאת: שווטה שארמה).