ChatGPT נחסם באיטליה בשל חששות לפגיעה בפרטיות

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת הפרטיות באיטליה הורתה לפני ימים אחדים לחברת OpenAI לחסום באופן זמני את המשך עיבוד נתוני המשתמשים האיטלקיים של ChatGPT שמפעילה החברה. הטעם להוראה, בין היתר, הוא החשש להפרת חוקי הגנת הפרטיות באיטליה ודלף המידע שדווח ב-20 במרץ, אשר כלל שיחות של משתמשי ChatGPT ומידע על תשלומים של מנויים לשירות.

הרשות באיטליה מדגישה כי OpenAI לא מיידעת משתמשים ונושאי מידע שהנתונים שלהם עוברים עיבוד ב-Open AI, ועולה חשש כי אין בסיס משפטי לאיסוף ולעיבוד המאסיבי של מידע אישי על מנת "לאמן" את האלגוריתמים עליהם נשענת הפלטפורמה. עוד סבורה הרשות באיטליה כי המידע שמפיק ChatGPT לא תמיד מדוייק (law.co.il מעיר כי זו תופעה מוכרת ב-ChatGPT), כך שנעשה שימוש במידע אישי לא מדויק על נושאי מידע. בנוסף, ChatGPT לא כולל מנגנון לאימות גיל המשתמש ועלול לספק לילדים תשובות שלא הולמות את גילם ורמת המודעות שלהם. על-פי תנאי השימוש, ChatGPT פונה ומיועד למשתמשים מעל גיל 13 בלבד.

לאור דרישתה של הרשות באיטרליה לציית להוראה תוך 20 ימים, חסמה אתמול OpenAI את הגישה לשירות למשתמשים מאיטליה. החברה גם החזירה את כספם של איטלקים שרכשו מנוי בחודש מרץ. OpenAI מסרה בהודעתה שהיא מחוייבת לפרטיות משתמשיה ושהיא מאמינה ש-ChatGPT פועל בהתאם ל-GDPR וחוקי פרטיות אחרים, ולכן היא תפעל בתיאום עם רשות הגנת הפרטיות האיטלקית להחזרת הגישה למשתמשים באיטליה בהקדם האפשרי.