בריטניה מציגה: עקרונות מנחים לשימוש בבינה מלאכותית

ממשלת בריטניה פרסמה דו"ח נרחב בנושא בינה מלאכותית, שנועד לקדם אץ הפעילות בתחום, להגביר את אמון הציבור בשימוש בבינה מלאכותית ולהקל על צמיחה עסקית והפקת תוצרים מבינה מלאכותית במקומות עבודה. הדו"ח גם שואף לצמצם את אי הוודאות הרגולטורית כדי לחזק את מעמדה של בריטניה כמובילה עולמית בתחום בינה מלאכותית.

הדו"ח מציג חמישה עקרונות-על: בטיחות, שקיפות, הגינות, אחריות ותיקון תוצאות מזיקות במקרה הצורך. חברות המפיקות תוצרים באמצעות בינה מלאכותית יידרשו להסביר כיצד נעשה שימוש בבינה מלאכותית ומה היה תהליך קבלת ההחלטות. רמת הפירוט צריכה להלום את הסיכונים הנובעים משימוש בבינה מלאכותית.

השימוש בבינה מלאכותית נדרש להיות הוגן, כך שלא יפלה ולא יזמין תוצאות בלתי הוגנות. השימוש צריך לעלות בקנה אחד עם החוקים הקיימים בבריטניה. הדו"ח גם מדגיש את הצורך ליישם אמצעי פיקוח על השימוש בבינה המלאכותית, ואת הצורך במתווים ברורים שיאפשרו לערער על תוצאות פוגעות או מזיקות של בינה מלאכותית.

בשלב זה, ממשלת בריטניה לא מתכננת לקדם חקיקה בתחום הזה, מפאת החשש שהדבר יגרום לאפקט מצנן על הפיתוח והחדשנות בבינה מלאכותית. ממשלת בריטניה נסמכת על כך כך שהעקרונות המוצגים בדו"ח ייושמו על ידי הרגולטורים הרלוונטיים במדינה. לשם כך, הממשלה תסמיך רגולטורים קיימים כדוגמת אלה במערכת הבריאות וברשות התחרות, כך שיוכלו לגבש מדיניות מתאימה לשימוש בבינה מלאכותית בתחומים בהם הם פועלים.

בהמשך השנה צפויים להתפרסם בבריטניה הנחיות וכלים מעשיים כמו תבניות להערכת סיכונים שיסייעו ביישום העקרונות.