קולורדו פרסמה את תקנות הפרטיות החדשות

אולי יעניין אותך גם

התובע הכללי של קולורדו בארצות-הברית פרסם את הגרסה הסופית של התקנות המיישמות את החוק המדינתי החדש על הגנת הפרטיות שצפוי להכנס לתוקף ב-1 ביולי 2023. התקנות דומות במידה רבה לתקנות החדשות על הגנת הפרטיות בקליפורניה שנמצאות כעת בישורת האחרונה לפני פרסומן הרשמי.

התקנות החדשות בקולורדו מסדירות, בין היתר, את הודעות הפרטיות שיש למסור לצרכנים, את הזכויות המוקנות לצרכנים בנוגע למידע עליהם ואת האמצעים שיש להעמיד לרשותם למימוש הזכויות. הודעות פרטיות נדרשות להיות ברורות, מפורטות ונגישות. מטרות שונות לעיבוד המידע צריכות להיות מתוארות באופן מובחן אחת מהשניה. עסקים נדרשים לציית לעיקרון מזעור המידע, ובפרט בצילומים, הקלטות קול ומזהים ביומטריים שצריכים להבחן מדי שנה כדי לקבוע האם יש הצדקה להמשך שמירתם למטרה לגיטימית. התקנות גם מפרטות את האופן שבו יש לקבל הסכמה מנושאי המידע כאשר עיבוד מידע טעון הסכמה - למשל בעיבוד מידע אישי רגיש כדוגמת מידע רפואי או ביומטרי.

התקנות גם מסדירות את החובה לכבד איתותים טכנולוגיים אוניברסליים שמשדרים את בקשת הצרכן שלא להשתמש במידע אודותיו לצורך פרסום ממוקד, מכירת המידע עליו או גיבוש פרופיל התנהגותי לצורך קבלת החלטה בעלת השפעה מהותית עליו. משרד המשפטים בקולורדו אמון על ההכרה באיתותים טכנולוגיים אוניברסליים שעומדים בדרישות התקנות. ההכרזה הראשונה על איתותים אלה צפויה לפני ינואר 2024. משהוכרז על איתות טכנולוגי, תינתן לעסקים תקופת חסד של חצי שנה להתאים את האתרים שלהם כך שיכבדו את האיתות הטכנולוגי.