דרישה לאסור על המשטרה לצלם מפגינים במחאה

אולי יעניין אותך גם

האגודה לזכויות האזרח בישראל (ACRI) פנתה בשבוע שעבר לעו"ד עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (פלילי), בדרישה להנחות את משטרת ישראל להפסיק לצלם, לתעד ולאגור צילומי מפגינים באופן לא מבוקר וללא כללים מגבילים. במכתבה של עו"ד אן סוצ'יו מטעם האגודה, שעניינו ב"פגיעה בזכות המחאה עקב צילום מפגינים", הדגישה האגודה כי לפי עדויות שאספה, בהפגנות האחרונות, ולא בפעם הראשונה, שוטרים במדים ושוטרים סמויים מצלמים מפגינים כעניין שגרתי, לעתים מקרוב מאוד, במגוון אמצעים (סטילס / וידאו / רחפנים), ולעתים גם באמצעות טלפונים ניידים פרטיים של השוטרים. בפנייה קודמת של האגודה למשטרה התברר כי הנוהל שהסדיר את הכללים בדבר תיעוד מפגינים (פקודת מטא"ר 14.02.10) בוטל זה מכבר וכי נכון לעתה אין כללים בעניין.

במכתב טוענת האגודה כי צילום משטרתי של מפגינים הוא מעשה רגיש, שיש לו השלכות קשות על חופש הביטוי והמחאה ועל הזכות לפרטיות. האגודה הדגישה כי כדי למנוע פגיעה עודפת בזכויות מפגינים יש לקבוע כללים מגבילים, ובכלל זה: להגביל את הצילום המשטרתי לנסיבות שבהן מתבצעת עבירה; לבצעו באופן שאינו מפריע למהלך ההפגנה ומבלי להתקרב למפגינים; למחוק את התיעוד בטווח זמן קצר ביותר, למעט במקרה שבו הוא דרוש (וכל עוד הוא דרוש) במסגרת חומר חקירה; לאסור להפיק מהצילום מידע מודיעיני או לייצר רשימת משתתפים; ולאפשר למצולמים גישה לצילומים. התמשכותן הצפויה של ההפגנות, והצורך להבטיח את זכות המחאה גם באקלים הפוליטי הנוכחי, אינם מאפשרים להתמהמה עוד בקביעת הגבלות אלה - כך לדברי האגודה. מקור: האגודה לזכויות האזרח בישראל. [לעיון במכתב].