ארה"ב: נציבות הסחר פועלת נגד שיתוף מידע רגיש לצורכי פרסום

אולי יעניין אותך גם

נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב (Federal Trade Commission - FTC) מציעה לחתום על צו אכיפה מוסכם עם חברת BetterHelp שיחייב אותה, בין היתר, בתשלום פיצויים בסכום של 7.8 מיליון דולר. הליך האכיפה התנהל לאחר שחקירה של הנציבות העלתה שהחברה שיתפה מידע רפואי רגיש של צרכנים לצורכי פרסום ברשתות חבריות, בניגוד למצגים שמסרה החברה במדיניות הפרטיות שלה. 

הנציבות האשימה את החברה כי מצגי שווא שלה הניעו צרכנים להירשם לשירות המקוון שלה לייעוץ לבריאות הנפש. לאחר שהצרכנים השיבו לשאלון החברה שבו מסרו מידע רפואי רגיש, החברה מסרה לשורה של רשתות חברתיות את התשובות שמסרו המשתמשים ואת כתובות הדואר האלקטרוני שלהם. מסירת המידע לרשתות החברתיות נועדה לאפשר להן לפלח קהל יעד בעל מאפיינים דומים שניתן יהיה להציג לו פרסומות של החברה. כך משכה אליה החברה עשרות אלפי משתמשים חדשים שהניבו לה הכנסות של מיליוני דולרים

צו האכיפה המוסכם כולל גם איסור על החברה למסור לגורמים אחרים מידע רפואי על משתמשים, אלא אם קיבלה מהמשתמשים הסכמה מפורשת. החברה גם תידרש ליישם תוכנית מקיפה להגנת פרטיות ותידרש להורות לגורמים חיצוניים למחוק מידע רפואי שקיבלו בעבר מהחברה. צו האכיפה גם מחייב את החברה למסור לנציבות, מדי שנה בעשור הקרוב, הצהרה חתומה בידי מנהל בכיר המאשר שהחברה מצייתת להוראות הצו.

צו האכיפה המוסכם פתוח כעת להערות הציבור בחודש הקרוב. מקור: הודעת נציבות הסחר הפדרלית.

law.co.il מזכיר כי לפני שבועות אחדים בית הספר למדיניות באוניברסיטת דיוק מצא כי מתווכי מידע מציעים למכירה מידע הרפואי של מיליוני אמריקאים ללא הסכמתם ובחסות החוק.