פנייה ליוע"משית: עצרי השימוש במערכות AI בנתב"ג עד לחקיקה

הורי למשטרה לחדול לאלתר משימוש במערכות מבוססות בינה מלאכותית לצרכי אכיפה פלילית בנתב"ג עד להסדרה בחוק – כך מבקשת האגודה לזכויות האזרח בפנייה מיוחדת ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. במכתב ששלחה ליועמ"שית, ציינה האגודה כי הטכנולוגיות הללו בעלות פוטנציאל רב לפגיעה בזכויות אדם, והפעלתן ללא הסמכה מפורשת שתבטיח שימוש מידתי בהן – אינה חוקתית.

מוקד המכתב הוא מערכת ה-AI שפועלת בנתב"ג מאז העשור הקודם ללא הסמכה חוקית מפורשת. היא מסמנת את האזרחים הנכנסים לישראל שעלולים להיות מעורבים בפעילויות בלתי חוקיות, ובפרט בבלדרות סמים, בהסתמך על תחזית סטטיסטית. המערכת מחוברת למאגרי מידע ממשלתיים ופועלת על בסיס פרמטרים סודיים שהשפעתם אינה ידועה אפילו למפעיליה.

פעילות המערכת נחשפה באופן מקרי בפני בית המשפט העליון בסוף שנת 2021. מאז, זכתה לביקורת לאור החשש כי תבצע פרופיילינג גזעני ופסול של אזרחים חפים מפשע, שעלול להוביל למעצרם וחקירתם לשווא תוך פגיעה בלתי חוקתית בחופש התנועה שלהם ובזכותם לכבוד ולפרטיות. כעת, מבקשת האגודה לזכויות האזרח לעצור את השימוש במערכת עד להסדרת השימוש בחוק, תוך דיון ציבורי משמעותי על סמכות המשטרה. מקור: כלכליסט (מאת: תומר גנון).

law.co.il מזכיר כי זו אינה הפעם הראשונה בה נשמעת ביקורת כלפי השימוש של המשטרה במערכות לפיקוח ולאכיפת החוק ללא הסמכה מפורשת. רק בשנה האחרונה נחשף כי המשטרה עשתה שימוש ברוגלה "פגסוס" של חברת NSO כדי להדביק מכשירים של נחקרים ללא צווים שיפוטיים מתאימים.