רשות ניירות ערך העניקה רישיונות שירותי מידע פיננסי נוספים

אולי יעניין אותך גם

רשות ניירות ערך ה ודיעה כי העניקה לארבע חברות פינטק נוספות רישיון למתן שירותי מידע פיננסי: אמיר תזרים מזומנים, מטאור פלוס, פיזבק טכנולוגיות ופייננס פולואפ סרוויסס. כמו כן, הרחיבה הרשות את תחולת הרישיון כך שיכלול גם אפשרות להציע ללקוחות שירות ייזום תשלומים. במסגרתם של שירותים אלה בעל הרישיון יכתוב את הוראות התשלום בחשבון הבנק של הלקוח, במקום הלקוח עצמו, אשר לרוב נדרש להזינן ידנית באופן העלול להוביל לטעויות.

ארבע בעלות הרישיון הח דשות מצטרפות לארבע חברות פינטק נוספות שכבר פועלות ברישיון החל מהשנה שעברה. בעלות הרישיון תהיינה רשאיות לאסוף את המידע הפיננסי של לקוחותיהן – בהיקף ובתנאים שקבעו הלקוחות, ובכפוף להסכמתם – ולהציע להם על בסיסו שירותים שונים, דוגמת קבלת תמונת מצב פיננסית או מידע השוואתי בנוגע לשירותים פיננסיים. 

הרשות הבהירה כי היא בוחנת בימים אלה את תאימותן של חברות נוספות לקבלת הרישיון וצפויה להעניק רישיונות נוספים במהלך השנה. לרשימה המלאה של נותני שירותי המידע הפיננסי לחצו כאן.