משרד המשפטים: שימוש בתכנים מוגנים לאימון מכונה ייחשב לרוב שימוש הוגן

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם חוות דעת שמטרתה להבהיר את היקף הזכות - של מיזמים מבוססי בינה מלאכותית (AI) - להשתמש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים לצורך למידת מכונה (Machine Learning). חוות הדעת קובעת כי מלבד מקרים חריגים, שימוש בתכנים מוגנים בזכויות יוצרים לצורך אימון מכונה חוסה תחת הסדרי השימושים המותרים בדיני זכויות היוצרים ולכן לא ייחשב כהפרה של זכויות יוצרים.

לשיטת משרד המשפטים, שימוש בתכנים מוגנים לשם אימון מכונה ייחשב לרוב שימוש הוגן. בנוסף, בחלק ממיזמי למידת המכונה יחול סעיף 22 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, העוסק בשימוש אגבי ביצירה. כמו כן, ככל שהנתונים המשמשים ללמידה נמחקים בתום התהליך, יחול גם סעיף 26 לחוק זכות יוצרים בדבר יצירה ארעית. משרד המשפטים סבור כי מסקנה זו מתיישבת גם עם המגמה הגלובלית בדין החל על הסוגיה של אימון מכונה.

לצד קביעה עקרונית זו, חוות הדעת כוללת גם סייגים. בפרט, חוות הדעת אינה עוסקת במקרים בהם מאגר המידע ללמידת המכונה אינו כולל מגוון רחב של תכנים, אלא מורכב מיצירות של יוצרים בודדים, ומשמש תשתית למערכת בינה מלאכותית שתתחרה ביוצרים אלה בשווקים בהם הם פועלים. חוות הדעת גם אינה מתיימרת לעסוק בנושא של תוצר למידת המכונה. במצב בו התוצר שיפיק המחשב ייחשב בעצמו כהפרה של זכויות יוצרים, חוות הדעת לא תייצר נמל מבטחים לאחריות באופן קטגורי, ותחייב בחינה אד הוק של השימוש שעושה המיזם ביצירותה המוגנות.

חוות הדעת נועדה להסיר חסם של עמימות משפטית ולתמרץ פעילות רצויה בשוק למידת המכונה, על-מנת למקסם את התחרותיות של חברות ישראליות - הן בתעשיית התוכן והן בתחום הבינה המלאכותית בשווקים גלובליים. חוות הדעת נכתבה על ידי עו"ד ד"ר ליטל הלמן, בליווי עו"ד הווארד פולינר, ראש אשכול קניין רוחני ובהנחיית עו"ד כרמית יוליס, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי). מקור: משרד המשפטים.