הרשות להגנת הפרטיות: כך תעביר.י בעלות במאגר מידע

אולי יעניין אותך גם

העברת בעלות במאגר מידע מכל סיבה שהיא (מכירת המאגר, מיזוג חברות, כינוס נכסים וכו'), אינה יכולה לשנות את מטרות השימוש במידע. אם מאפייני בעל המאגר החדש שונים ממאפייני בעל המאגר הקודם באופן משמעותי העלול להשפיע על זכויות נושאי המידע או חורג מציפיותיהם לגבי נסיבות איסוף המידע והשימוש בו, יש לקבל הסכמה מראש מנושאי מידע בנוגע לכך גם אם אין שינוי במטרות השימוש של המאגר.

כך מבקשת לקבוע הרשות להגנת הפרטיות בטיוטה שפרסמה להערות הציבור בנושא העברת בעלות במאגר מידע. טיוטת ההנחיה פורסמה להערות הציבור לפני מספר שנים וכעת מתפרסמת פעם נוספת לאחר שהרשות שינתה מהוראותיה.

הטיוטה קובעת עוד כי הרחבה או שינוי המטרות של מאגר המידע בעקבות מכירה דורשת הסכמה מפורשת ומדעת של נושאי המידע במאגר. אם העברת הבעלות כוללת בתוכה גם שינוי מטרות, על מעביר המאגר מוטלת האחריות לוודא שתינתן הסכמה שכזו מנושאי המידע מבעוד מועד.

אם תנאי שמירת המידע, מטרות השימוש ואופן השימוש אינם משתנים עם ההעברת הבעלות ניתן להסתפק בעדכון נושאי המידע בדבר העברת הבעלות בלבד. עדכון זה צריך לכלול פרטי זיהוי והתקשרות עם בעל המאגר החדש על מנת שנושאי המידע יוכלו להמשיך לעמוד איתו בקשר כנדרש.

הרשות מבקשת לקבל התייחסויות מהציבור לטיוטה עד ל- 15.1.2023.