אירופה: חוק השווקים הדיגיטליים נכנס לתוקף

אולי יעניין אותך גם

מחר יכנס לתוקפו חוק השווקים הדיגיטליים האירופי (Digital Market Act), כך הזכירה הנציבות האירופית לתקשורת. אמנם החוק נכנס לתוקף כבר מחר, אך הוא מאפשר תקופת הסתגלות בת מספר חודשים ואכיפתו תחל רק בחודש מאי 2023.

החוק יחול על חברות טכנולוגיה גדולות במיוחד שעומדות בלפחות שניים מהקריטריונים הבאים:

  • מעמד כלכלי חזק והשפעה ממשית על השווקים הדיגיטליים במספר מדינות רב באיחוד האירופי;
  • בעלב עמדת "תיווך" חזקה, משמע מקשרב בין קהל משתמשים רחב לבין מספר רב של עסקים;
  • בעלב מעמד קבוע ומושרש בשוק, קרי - חברה ששמרה על מעמדה המונופוליסטי מזה זמן רב.

החוק מטיל מגבלות ומכתיב דרישות חדשות לחברות הטכנולוגיה, במטרה להקנות לצדדים שלישיים ולחברות קטנות סיכוי שווה להתפתח ולפעול בתוך השווקים הדיגיטליים. בין היתר החוק דורש כי חברות הטכנולוגיה יאפשרו לצדדים שלישיים להתממשק עם הפלטפורמות שלהן כדי לשרת משתמשים, לאפשר לצדדים שלישיים לתקשר עם המשתמשים שלהם דרך מנגנונים מחוץ לפלטפורמת החברות (למשל, מנגנוני תשלום עצמאיים), לספק למפרסמים על גבי הפלטפורמות כלים ולאפשר להם לעשות שימוש במידע אשר נצבר אודות המשתמשים מאותו הפרסום ועוד.

אי ציות לדרישות החוק, עלול להביא להטלת קנס על החברה המפרה בגובה של עד 10% מסך מחזור הרווחים השנתי של החברה העולמית, וקנס בגובה 20% במקרה של הפרות חוזרות. מקור: דה גיידנס