הממשלה מכריזה על עצמאות הרשות להגנת הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

ממשלת ישראל אישרה אתמול את הצעת ההחלטה של שר המשפטים גדעון סער שלפיה הרשות להגנת הפרטיות "תהיה עצמאית בהפעלת הסמכויות המוקנות לראש הרשות לשם מילוי תפקידיה" וכי "תקציב הפעילות של הרשות ינוהל בנפרד בתוך תקציב משרד המשפטים". החלטת הממשלה קובעת כי הרשות תפעל באופן בלתי תלוי במשימות המונחות לפתחה בנושאים כדוגמת פיקוח על מילוי הוראות חוק הגנת הפרטיות, חקירת חשדות לעבירות בתחום מאגרי המידע, הגברת מודעות הציבור להגנת הפרטיות, טיפול בפניות ותלונות הציבור בנושאי הגנת הפרטיות ועוד.

הסיבה להחלטת הממשלה היא שעצמאות ואי-תלות הרשות, כגורם האמון על הגנת הפרטיות בישראל, נדרשות על מנת לעמוד באחד מתנאי הסף שמציב האיחוד האירופי לצורך המשך ההכרה בישראל כמדינה שדיני הגנת המידע בה תואמים לאלה שבאיחוד האירופי. אם ההכרה בישראל תימשך, העברות מידע אישי מאירופה לישראל יוכלו להמשיך להיעשות בפשטות יחסית.

החלטה ממשלה גם קובעת את תנאי הכשירות למינוי רשם מאגרי המידע. הוא נדרש בין היתר לקיים את תנאי הכשירות לכהונת שופט מחוזי, ולהיות ללא עבר פלילי וללא כתבי אישום תלויים-ועומדים בעבירות שחומרתן עלולה להעיב על מילוי תפקיד הרשם. רשם מאגרי המידע שהממשלה ממנה יכהן גם כראש הרשות להגנת הפרטיות וגם כרשם הגורמים המאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית. הוא ימונה לכהונה אחת בת שש שנים.

ראש הרשות, גלעד סממה, הודה לשר המשפטים "על המאמץ לקידום תחום הגנת הפרטיות והבאת הצעת ההחלטה לאישור הממשלה, כשלנגד עיניו האינטרסים הציבוריים והכלכליים שבבסיס ההחלטה וחשיבותה עבור המשק הישראלי".