אירופה: תקנות יורופול חדשות מאיימות על הזכות לפרטיות

אולי יעניין אותך גם

הממונה על הגנת המידע במוסדות האיחוד האירופי (European Data Protection Supervisor - EDPS) עתר לבית המשפט של האיחוד האירופי (CJEU) כדי לבטל את התיקונים האחרונים בתקנות היורופול (משרד המשטרה האירופי) שלטענתו מאיימים על הזכות לפרטיות של נושאי המידע ועל עצמאות ה-EDPS.

בינואר 2022 ה-EDPS מצא שהיורופול הפר את התקנות החלות עליו בכך שעיבד מידע אישי רב ללא קשר מבוסס לפעילות פלילית כלשהי. ה-EDPS דרש מיורופול למחוק את המידע האישי בתוך פרק זמן מוגדר. לפי ה-EDPS, התיקונים האחרונים בתקנות היורופול מאשררים באופן רטרואקטיבי את אותן פעולות מפרות, וחותרים תחת סמכות הפיקוח העצמאית של ה-EDPS.

המפקח ל הגנת המידע במוסדות האיחוד האירופי מסר "שה-EDPS נאלץ להגיש בקשה לביטול סעיפים מתקנות היורופול משתי סיבות. ראשית, להגן על הוודאות המשפטית עבור יחידים בתחום הרגיש ביותר של אכיפת חוק, כאשר עיבוד המידע האישי טומן בחובו סיכונים חמורים עבור נושאי המידע. שנית, לוודא שהמחוקק האירופי לא יכול "להזיז את המטרה" בתחום הפרטיות והגנת המידע כאשר האופי העצמאי של הפעלת סמכויות האכיפה של רשות פיקוח מחייב וודאות משפטית של הכללים שנאכפים." מקור: הודעת ה-EDPS לתקשורת.