קליפורניה אישרה חוק חדש להגנת פרטיות ילדים ברשת

אולי יעניין אותך גם

מושל קליפורניה אישר אתמול חוק חדש שהתקבל בתמיכה דו-מפלגתית ומחייב שירותים מקוונים לעצב את נוהגי הפרטיות שלהם באופן שכברירת-מחדל מגן על פרטיות ילדים מתחת לגיל 18. החוק מכונה California Age-Appropriate Design Code והוא ייכנס לתוקף ביולי 2024. הוא מציב דרישות הגנת מידע ופרטיות נרחבות הרבה יותר מאלה הקבועות בחוק הפדרלי להגנה על פרטיות ילדים ברשת (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA).

החוק נועד לחול על כל שירות מקוון שסביר לצפות שישמש גם ילדים תושבי קליפורניה מתחת לגיל 18. החוק לא מגביל את תחולתו רק לשירותים מקוונים שמקום מושבם בקליפורניה. במישור ההצהרתי, החוק מחייב מפעילי שירותים מקוונים (לרבות אתרים) לשקול את טובת הילד בעת עיצוב, פיתוח והפעלת שירות או מוצר מקוון, ולהעדיף את טובת הילד, רווחתו והגנתו במקרים בהם יש התנגשות בין עקרונות אלה לבין אינטרסים מסחריים. במישור המעשי, החוק מציב שורה של דרישות על מפעילי שירותים מקוונים, בהן:

 • עריכה בכתב של תסקיר השפעה על פרטיות ילדים ולהפחית את הסיכונים המזוהים בתסקיר לפני השקת השירות. את התסקירים שמבוצעים יש להעמיד לעיון התובע הכללי של קליפורניה לפי דרישתו.
 • גיבוש אומדן של גילאי הילדים המשתמשים או עשויים בסבירות להשתמש בשירות.
 • הצבת הגדרות הפרטיות המיועדות למשתמשים שהם ילדים ברמת ההגנה הגבוהה ביותר כברירת מחדל.
 • התאמת השפה של הודעות פרטיות, תנאי שימוש, כללי קהילה ומסמכים דומים אחרים, כך שיתאימו לקריאה על-ידי קהל יעד של ילדים בגילאים הצפויים להשתמש בשירות.
 • אם השירות מאפשר להורה לנטר את פעילות הילד בשירות, יש לתת לילד חיווי ברור לכך בעת שהניטור מתבצע.
 • איסור שימוש במידע שנאסף מילדים למטרות שסביר שיפגעו מהותית ברווחת הילד או בבריאותו הגופנית או הנפשית.
 • איסור על איסוף פרופיל התנהגות על הילד אלא אם מיושמות הגנות פרטיות נאותות ואיסוף הפרופיל נדרש לטובת הילד או לצורך אספקת תוכן או פיצ'רים שהילד משתמש בהם באופן פעיל או מודע.
 • איסור על איסוף ושימוש במידע שלא נדרש לצורך אספקת תוכן או פיצ'רים שהילד משתמש בהם באופן פעיל או מודע.
 • איסור על איסוף נתוני מיקום מדויקים של הילד אלא אם ניתן לידי חיווי ברור על כך בעת שהניטור מתבצע.

החוק מונה מספר קריטריונים המדגימים האם סביר לצפות שילדים מתחת לגיל 18 ישתמשו בשירות המקוון:

 • אם הוא "מכוון" לילדים כמשמעות המונח בחוק הפדרלי להגנה על פרטיות ילדים ברשת.
 • אם ילדים ניגשים אליו מבחינה אמפירית-עובדתית.
 • אם הוא מציג פרסומות שנועדו לילדים.
 • אם יש בו רכיבים עיצוביים המושכים ילדים, כדוגמת משחקים, אנימציה, מוסיקה או ידוענים שאהודים על ילדים.

החוק גם מייסד קבוצת עבודה על הגנת מידע של ילדים, שנדרשת להמליץ למחוקק על דרכים ליישום החוק. אכיפת החוק מסורה באופן בלעדי לתובע הכללי של קליפורניה, שמוסמך לבקש מבית המשפט צו מניעה נגד עסקים שמפרים את החוק. הוא גם מוסמך לתבוע ממפעילי שירותים מקוונים קנס כספי בשיעור של עד 2,500 דולר לכל ילד נפגע במקרה של הפרה רשלנית ועד 7,500 דולר לכל ילד נפגע במקרה של הפרה בזדון. עסקים החשודים בהפרת הוראות מסוימות בחוק אף שבאופן כללי הם מצייתים לו יכולים ליהנות מתקופת חסד בת 90 יום לתיקון ההפרה לפני שהתובע הכללי ינקוט בצעדי אכיפה משפטיים.