אירופה מגדילה את תקציבי הרשויות להגנת מידע

תקציבי הרשויות הלאומיות להגנת מידע במרבית מדינות האיחוד האירופי גדלו בשנים האחרונות, ומקצתם אף זינקו בעשרות אחוזים. כך מגלה דו"ח חדש שפרסמה מועצת הרגולטורים האירופאים להגנת מידע. תקציבי הרשויות בגרמניה, איטליה ואוסטריה זינקו ביותר מ-40 אחוזים בין השנים 2020 ל-2022. לעומתן, תקציביהן של הרשויות להגנת מידע בצ'כיה והונגריה ירדו בשנים אלה ב-10 אחוזים וב-30% בהתאמה.

כצפוי, הכלכלה הגדולה באיחוד - גרמניה - מקצה את התקציב הנדיב ביותר לרשויות הגנת המידע שלה: כ-114 מיליון אירו בשנת 2022. היא גם מעסיקה יותר כוח אדם מכל מדינה אחרת: מעל 1,100 עובדים. אחת המדינות הקטנות ביותר באוכלוסיה - מלטה - מקצה את התקציב הנמוך ביותר: פחות מ-700,000 אירו בשנת 2022 המשמשים את 14 עובדי הרשות להגנת מידע במדינת האי. ליכטנשטיין אמנם קטנה ממלטה באכלוסיה (כ-40,000 תושבים בלבד) אך כלכלתה עשירה יותר והיא מקציבה כ-1.2 מיליון אירו לרשות הגנת המידע שלה המונה 7 אנשים בלבד.

רוב מכריע של 75% מהרשויות להגנת מידע באיחוד הלינו כי התקציב המוקצה להן לא מספק את הצרכים שלהן ורוב גדול אף יותר הלינו כי כוח האדם שעומד לרשותן לא מספק.