ארה"ב: אין לחייב נבחנים מרחוק לצלם את הבית כדי למנוע העתקות

אולי יעניין אותך גם

דרישת האוניברסיטה כי סטודנטים הנבחנים מרחוק יציגו במצלמה את הסביבה הביתית בה הם נבחנים טרם הבחינה, אינה חוקתית. זאת, גם אם הסריקה אינה חושפת מידע רגיש בפועל. כך קבע בית משפט פדרלי באוהיו. ביהמ"ש דן בתביעת סטודנט מאוניברסיטת קליבלנד שחויב להציג במצלמה את החדר בביתו בו נבחן. החדר כלל קופסאות של תרופות שנטל ומסמכים רגישים דוגמת מסמכי מיסוי.

בית המשפט קבע כי משקלם של הזכות להגנה מפני חיפושים לא סבירים ואינטרס הפרטיות של הסטודנטים, גדול מזה של אינטרס האוניברסיטה למנוע רמאות במבחנים. הפסיקה הדגישה כי רמאות במבחן אינה נחלתם של הנבחנים מרחוק, וכי גם מי שנבחן בכיתה יוכל למצוא דרכים לרמות (למשל, בהסתרת החומר למבחן בתא השירותים) – ולכן אין הצדקה לאימוץ פתרון קיצוני. בסיום דבריו, קרא בית המשפט לבחון פתרונות חלופיים ופחות פולשניים לפיקוח על הנבחנים מרחוק, דוגמת תוכנה שנועלת את היכולת לעשות שימוש במחשב, או הטמעת בינה מלאכותית המאתרת תנועות חשודות במצלמה.

מכיוון שפסיקתו של בית המשפט התבססה על התיקון הרביעי לחוקה ולא על העוולה הנזיקית של פגיעה בפרטיות, לא ברור מפסק הדין האם קביעת בית המשפט תחול רק על אוניברסיטאות, או שיחול גם על בחינות שנערכות במוסדות וגופים אחרים, דוגמת לשכות עורכי הדין.