ביהמ"ש באירופה מפרש בהרחבה מהו "מידע רגיש"

אולי יעניין אותך גם

מידע שמאפשר בעקיפין להסיק על נטייתו המינית של אדם ייחשב ל"מידע רגיש" לפי ה-GDPR, גם אם המידע לא עוסק מפורשות בנטייה המינית של אדם - כך קבע בית המשפט באירופה בפסק דין בעניין חוק ליטאי שמחייב נושאי משרה ציבורית לדווח, בין היתר, גם על קשריהם המשפחתיים ובני זוגם (כנשואים או ידועים בציבור). החוק גם מחייב את פרסום המידע ברבים.

לפי קביעת בית המשפט, המידע שמתפרסם אמנם לא מציין מפורשות מה הנטייה המינית של נושא(ת) המשרה (והם ממילא לא נשאלים על כך בטופס השאלון שעליהם להגיש). עם זה, המידע אודות שמו או שמה של בן או בת הזוג של נושא(ת) המשרה מאפשר לעתים להסיק מהו המגדר של בן או בת הזוג. מידע כזה יכול להעיד על נטייתו המינית של נושא(ת) המשרה, ולכן הוא בא בגדרי ההוראות וההגבלות שנקבעו ב-GDPR על עיבוד מידע רגיש.