משרד התקשורת מציג: מהפכת שידורים. גם באינטרנט

משרד התקשורת פרסם היום להערות הציבור מסמך המגלם מהפכה של ממש בתחום השידורים. טיוטת הצעת חוק עקרונות האסדרה של אספקת תכנים אודיו ויזואליים לציבור, התשפ"ב-2022, נועדה לתקן את החקיקה בתחום השידורים ולעדכן את הרגולציה שחלה על השחקנים הפועלים בשוק. טיוטת הצעת החוק היא פועל יוצא של המלצות ועדת פולקמן (שהוקמה על ידי שר התקשורת בשנת 2020) ושל עבודת צוות מקצועית במשרד התקשורת.

המסמך שהוכן לצורך השימוע כולל חובת השקעה בהפקות מקומיות לצורך חיזוק היצירה הישראלית - הן על ספקי תוכן מקומיים והן על ספקים בינלאומיים, בין אם מדובר בשידור מסורתי או בהעברת התוכן על גבי האינטרנט (OTT). כך, הרגולציה המוצעת נועדה לחול הן על גופים כמו נטפליקס, אמזון פריים ודיסני+, והן על שירותים כמו סלקום ופרטנר TV, שעד כה הרגולציה בתחום השידורים לא חלה עליהם במישרין. אלה העקרונות המרכזיים בטיוטת הצעת החוק - 

  • חיזוק היצירה הישראלית – הטיוטה מציעה לקבוע חובת השקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית שיחולו על כלל השחקנים המשמעותיים בשוק השידורים בישראל, לרבות בינלאומיים (ולרבות אינטרנטיים), ביחס להיקף פעילותם. ספק תכנים בינלאומי עם הכנסות של 600-300 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בהיקף של 4% מהכנסותיו מאספקת תכנים בישראל. ספק תכנים בינלאומי עם הכנסות מעל 600 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בהיקף של 6.5% מהכנסותיו מאספקת תכנים בישראל.
  • בשונה מהמצב כיום בו ספקיות תכנים ישראליות (דוגמת פרטנר TV או סלקום TV) המשדרות על גבי רשת האינטרנט (OTT) לא מחוייבות בהשקעה בהפקות מקור ישראליות, הרפורמה תחייב כל ספק תכנים ישראלי עם הכנסות של 600-300 מיליון ₪ בהשקעה בהיקף של 4% מהכנסתו מדמי מנוי ו-13% מהכנסתו מפרסומות; ספק תכנים ישראלי עם הכנסות מעל 600 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בהיקף של 6.5% מהכנסתו מדמי מנוי ו-13% מהכנסתו מפרסומות. הרגולציה תחול על כלל השחקנים המקומיים לפי עיקרון של אדישות טכנולוגית. עוד מציע המסמך לקבוע כי שיעור מסוים מההשקעה בהפקות מקומיות יושקע בהפקות מקומיות שהופקו בידי בתי הפקה או מפיקים חיצוניים (הפקות שהפיק בית הפקה שלא מוחזק על ידי הגורם המממן).
  • תחרות בשידורי הספורט - על מנת לוודא רמת נגישות גבוהה של תכני ספורט שיש להם ביקוש משמעותי או חשיבות, תיקבע רשימה של אירועי ספורט מרכזיים שספקי התכנים יחויבו להציעם למנויים ללא תשלום נוסף. בעל זכויות ספורט יציע את תכני הספורט לכלל ספקי התכנים, במחירים הוגנים ובלתי מפלים. בעל זכויות שידור של תכני ספורט שמוכר את התוכן לספקי התכנים יחויב להציע להם את זכויות השידור על גבי כל פלטפורמה, לרבות למכשירים ניידים.
  • גיוון שידורי החדשות – כל ספק תכנים יוכל לשדר חדשות אם הוא עומד בתנאים מינימליים, ובלבד שיצירת החדשות תיעשה על ידי תאגיד נפרד מהגוף המשדר. במידה ובעל רישיון חדשות ימכור את תכניו לספק תכנים, הוא יחויב להציע את החדשות לכלל ספקי התכנים במחיר הוגן ובלתי מפלה.
  • תוקף – תיקבע תקופת מעבר בה יישמרו הכללים הקיימים על גבי השידורים בכבלים ולווין. לגבי שידורים על גבי רשת האינטרנט (OTT) תחול האסדרה החדשה במסגרתה יוסרו המגבלות הכלכליות הקיימות. בשידורים על גבי רשת האינטרנט (הן של ספקי תכנים המשדרים רק במתכונת OTT והן של ספקי תכנים המשדרים גם בכבלים או לוויין) יוכלו ספקי התכנים לקבל הכנסות הן מדמי מנוי והן מפרסומות, ויוכלו להחזיק ברישיון לאספקת חדשות. בתום 3 שנים תבוטל ההפרדה והכללים החדשים יחולו על כלל שוק השידורים.
  • רשות חדשה - מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה ייסגרו, ובמקומן תוקם רשות שתפקידה לאסדר את כל תחום אספקת התכנים האודיו-ויזואליים לציבור. הרשות תוקם כיחידת סמך עצמאית במשרד התקשורת.
  • אספקת תוכן של גופי שידור ציבוריים ללא תמורה - תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת יספקו לכל ספק תכנים ישראלי שירצה בכך את התכנים שלהם ללא תמורה.