המחוזי: פייסבוק אינה יכולה לצפות את כל האפשרויות האינסופיות להתקפה

אולי יעניין אותך גם

"העולם אינו מושלם, ואין בו מערכות חסינות לגמרי מפני תוקפים", כך קבע בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט ד"ר מנחם רניאל) שעה שהחליט לדחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הרשת החברתית פייסבוק, בעקבות אירוע אבטחת מידע משנת 2018. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגשה על-ידי עו"ד אלי קסלרוד, בעל משרד עורכי דין, בטענה להפרת חוזה, הפרת חוק הגנת הצרכן, הפרת חוק הגנת הפרטיות ועוד. אקסלרוד הפעיל הן עמוד פרטי והן עמוד עסקי ברשת החברתית. 

השופט רניאל החליט כאמור לדחות את הבקשה וציין כי אין לאקסלרוד עילת תביעה אישית כלפי פייסבוק וכי לא התקיימו כל התנאים לאישור תובענה ייצוגית, לפי סעיף 8 לחוק תובענות ייצוגיות. הבקשה נגד פייסבוק אירלנד נדחתה על הסף, לאחר שהבהירה כי Facebook Inc היא שסיפקה את השירות בישראל, לרבות במועד ההתקפה. אשר לטענת אקסלרוד להפרת חוזה (תנאי השירות), קבע ביהמ"ש כי פייסבוק הסירה מעצמה אחריות לליקויים או פגמים באבטחת מוצריה וכי לא הציגה את מוצריה ומערכותיה כבלתי חדירים מפני התקפות. ביהמ"ש ציין כי פייסבוק הציגה בפני משתמשיה שהיא עושה כמיטב יכולתה להגן על המידע האישי שלהם ולהותירו בשליטתם המוחלטת, אך רצונה להגן על המידע והשתדלותה לעשות כן אינם סותרים את הגבלת חבותה המפורשת. אין מדובר בהפרה של חובת תום הלב וההגינות החוזית לקראת ובמהלך כריתת הסכם השירות. נפסק כי הצהרת פייסבוק בתנאי השירות שמוצריה מסופקים כפי שהם ושאין ערובה מוחלטת לבטחון המידע - אינה מקפחת את לקוחותיה, אלא נותנת להם מידע על תוכן השירות ומזהירה אותם שמערכותיה אינן חסינות מפני תוקפים. זו הצהרה הגיונית ולגיטימית מצד פייסבוק קבע ביהמ"ש. אזהרה לציבור המשתמשים שהמערכת אינה חסינה מפני תקיפה היא צעד אחראי שנועד לאפשר להם החלטה מושכלת בדבר המידע שאותו יחשפו בחשבונותיהם.

בית המשפט ציין כי אין בכך כדי לפטור את פייסבוק מפעולות סבירות לאיתור התקפות ולהתמודדות איתן, אבל פייסבוק אינה חבה באחריות מוחלטת לכך שלא יהיו התקפות וגניבות מידע וכי הציגה את מלוא המידע שברשותה קודם להתקפות. ביהמ"ש הדגיש כי פייסבוק לא יכולה לגלות למשתמשיה מה שהיא עצמה אינה יודעת וכי בעוד היא מנסה להגן על מלוא החזית ולבדוק כל חריגה בכל מאפיין ובכל מצב, כדי שהתקפה תצליח היא צריכה להידחק דרך סדק אחד בלבד. נדחתה גם טענת עו"ד אקסלרוד להטעיה צרכנית באשר לטיב שירותי אבטחת המידע של פייסבוק ויכולת המשתמשים לשמור על פרטיות המידע האישי שלהם. נפסק כי פייסבוק לא הטעתה אלא הבהירה ששירותיה מסופקים כפי שהם ללא ערובה לאבטחתם המוחלטת. המשמעות היא שכל אדם צריך להבין מכך שיש אפשרות שהמידע יזלוג, ואם לא הבין, לא היה זה בגלל הטעייה של פייסבוק. אשר לטענה להתרשלות מצד פייסבוק, נפסק כי ציפיית המבקש שלא תהיינה לפייסבוק תקלות כלל היא ציפייה בלתי סבירה וכי לא הוכיח במידה מספקת שפייסבוק לא פעלה בצורה סבירה להכלת המתקפה, תיקון התוכנה והודעה עליה.

אשר לטענה לפגיעה בפרטיות, נפסק כי פייסבוק לא פגעה בפרטיות משתמשיה ללא הסכמתם, אלא היתה נתונה למתקפה זדונית. המידע האישי של המבקש שבידי פייסבוק לא הושג על ידי פגיעה בפרטיותו, אלא המשתמשים בשירות פייסבוק מוסרים מרצונם ומשתפים את המידע האישי שלהם בפייסבוק. הם גם קובעים את אופן חשיפתו ולגבי המבקש, רוב המידע האישי שלו היה פומבי וחשוף לנחלת הכלל. על כן, טועה המבקש כשהוא טוען לפגיעה בפרטיות מצד פייסבוק. טענותיו אינם אלא להתרשלות מצד פייסבוק במניעת פגיעה בפרטיותו על ידי אחרים. לעיון בהחלטה: ת"צ 7322-10-18 אקסלרוד נ' Facebook Inc ואח' (ניתן ביום 12.7.2022).