רשות הפרטיות: בינה מלאכותית מקשה להבין המטרות לאיסוף מידע אישי

אולי יעניין אותך גם

איסוף ועיבוד מידע אישי על-ידי מערכות לקבלת החלטות מבוססות אלגוריתמים, הנעשים ללא יידוע מספק, ומבלי שנושא המידע יכול להבין מה נעשה עם המידע הנוגע אליו ולאיזו מטרה, מהווים פגיעה ביכולתו לשלוט במידע האמור - כך קובעת הרשות להגנת פרטיות בגילוי דעת שפרסמה ועניינו "חובת היידוע".

הרשות מתריעה כי שימוש בבינה מלאכותית עלול להביא לכך שנושא מידע - שהחלטה לגביו מתקבלת על-ידי מערכות AI - יתקשה מאד להבין איזה מידע נאסף עליו על-ידי המערכות, איזה שימוש נעשה בו, איזה מידע עוּבַּד ביחד עם המידע על אודותיו ולאילו מטרות. לאור זאת מדגיש גילוי הדעת כי הוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות מטילות חובת יידוע בשלב איסוף המידע גם על גורמים האוספים מידע אישי באמצעות מערכות לקבלת החלטות מבוססות אלגוריתם (לרבות מערכות מבוססות בינה מלאכותית) וגם על גורמים האוספים מידע אישי לשם שימוש בו במסגרת מערכות שכאלו. "כלומר, על גורמים האוספים מידע אישי מאדם על-ידי המערכות הללו או לשם עיבודו במסגרת מערכות שכאלו, מוטלת החובה ליידע את נושא המידע ולספק לו מידע על אודות מטרות השימוש ולמי יימסר המידע".