איטליה מזהירה את טיק-טוק: פרסומות ממוקדות טעונות הסכמה של המשתמש

אולי יעניין אותך גם

רשות הגנת המידע באיטליה שיגרה לטיק-טוק אזהרה שלפיה קבלת הסכמת המשתמש היא תנאי הכרחי לשימוש במידע שנאסף עליו לצורך הצגת פרסומות מותאמות למאפייניו. אזהרת הרשות מסבירה כי התקנות באיטליה המיישמות את הדיקרטיבה האירופאית על פרטיות ברשתות תקשורת אלקטרונית (ePrivacy Directive) קובעת באופן נחרץ כי פעולה של אחסון מידע במכשיר הקצה של המשתמש וגישה למידע המאוחסן במכשיר - טעונות הסכמה מראש של המשתמש.

כאשר עיבוד המידע המשמש לפרסום ממוקד מתבסס על מידע המאוחסן במכשיר הקצה של המשתמש - כדוגמת Cookies או מנגנון אחסון אחר - נדרשת הסכמת המשתמש. כתוצאה מכך, טיק-טוק לא רשאית להתבסס על האינטרס העסקי הלגיטימי שלה בהצגת פרסום ממוקד - כפי שפרסמה שתעשה החל מה-13 ביולי לגבי משתמשים שגילם מעל 18. מקור: הודעה באתר המועצה האירופאיות להגנת מידע (EDPB).