הרשות להגנת הצרכן: אתרי תוכן אחראיים לפרסומים אסורים לקטינים

אולי יעניין אותך גם

"על עוסקים המציעים שטח פרסום, ובכללן המשיבות, לוודא כי בפלטפורמה המיועדת לקטינים, לא יופיעו פרסומות שחל איסור להציגן לקטינים..." - כך קבעה הרשות להגנת הצרכן בחוות דעתה שניתנה במסגרת תובענה ייצוגית, נגד אתרי התוכן של שידורי קשת, וואלה תקשורת, ושתי חברות נוספות.

את התובענה הגישו שני קטינים בטענה שאתרי התוכן הציגו לקטינים פרסומות בעלות תוכן פוגעני שאינן מיועדות לבני גילם לפי תקנות הגנת הצרכן (פרסומות ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), תשנ"א - 1991 ("התקנות"), לרבות פרסומות למשקאות אלכוהוליים, פרסומות המעודדות הימורים ועוד. בתגובה טענו הנתבעות שהפרסומות הללו לא כוונו לקטינים, וממילא אין להן שליטה על תוכן הפרסומות שכן התוכן מותאם להיסטוריית הגלישה של המשתמש: כאשר הורה וקטין משתמשים באותו מכשיר, אמרו, אין ביכולתן לחסום ולסנן את הפרסומות המוצגות בעקבות היסטוריית הגלישה.

במסגרת התובענה הייצוגית, נתבקשה הרשות להגנת הצרכן להביע עמדתה ביחס לטענות הצדדים. בחוות דעתה, קבעה הרשות כי הפרסומים בבסיס התובענה מהווים פרסום אסור על פי התקנות. לעמדת הרשות, פרסום או דרך שיווק המכוונת לקטינים, היא "פרסומת או דרך שיווק אשר קטינים הם קהל היעד שלה לנוכח תוכנה, המיקום, או הפלטפורמה בו היא מופיעה". בהתאם לכך, הוראות החוק והתקנות חלות גם על דברי פרסומת המתפרסמים במדורים לקטינים ברשת.

ביחס לטענות הנתבעות בדבר היסטוריית החיפוש של המשתמשים, עמדת הרשות גורסת שהאיסור הקבוע בחוק בעניין פרסום לקטינים חל על כל "אדם" המפרסם "פרסומת" ואינו מבחין בין אמצעי או שיטות הפרסום השונות (למשל cookies). לדבריה, על אתרי התוכן חלה החובה לוודא בין היתר כי לא יופיעו פרסומות אסורות לקטינים גם אם הן נגזרות מהיסטוריית החיפוש מאותו מכשיר או אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות הסכמי התקשרות עם הגופים המפרסמים המכפיף אותם להוראות החוק והתקנות בעניין פרסום ושיווק לקטינים.

law.co.il מציין כי חוות דעתה של הרשות מרחיבה את חבותם של אתרי התוכן, ומטילה עליהם נטל משפטי וביצועי כבד - לנטר ולאכוף את ציותם של הגופים המפרסמים לחוק ולתקנות בשטחי הפרסום העומדים לרשותם באתר, וכי יש בה להשפיע על דרכי הפרסום והשיווק הנוהגות כיום במשק.