ארצות-הברית: נציבות הסחר מחריפה המאבק בביקורות מזויפות

אולי יעניין אותך גם

איסור על עריכה וסינון של ביקורות צרכנים, הטלת אחריות על פלטפורמות מדיה חברתית בגין שימוש בכלי שקיפות לא מספקים, הטלת חובות לגבי שימוש בתגיות ובדמויות וירטואליות לקידום מוצרים והטלת מגבלות ייחודיות לגבי פרסום סמוי המכוון לקטינים - אלה בין האמצעים הכוללת טיוטת עדכונים להנחיות הפרסום, שפרסמה נציבות הסחר הפדראלית (FTC) בארצות הברית. ה-FTC עושה זאת במסגרת מאבקה נגד ביקורות מזויפות ומוטות, ולאור התפתחות עולם השיווק באמצעות פלטפורמות המדיה החברתית וביקורות מקוונות.

הנחיות הפרסום (Endorsement Guides) נחקקו לראשונה ב-1980, ועודכנו ב-2009. הן מורות לעסקים כיצד לנהוג במטרה להבטיח את אמינות הפרסום באמצעות המלצות ועדויות צרכנים. ההנחיות קובעות, בין היתר, כי על מפרסמים לגלות שקיפות מול הצרכנים, ולחשוף כל קשר מהותי ובלתי צפוי בין מקדמי ומוכרי המוצרים. מפרסמים אשר מוליכים את הצרכנים שולל עלולים להיחשב כמפרי חוק ולהיקנס בהתאם.

law.co.il מציין שבמקביל למאמצי ה-FTC, אירופה עדכנה ב-28 למאי את דרקטיבת הפרקטיקות המסחריות הלא הוגנות (Unfair Commercial Practices Directive), בין היתר כדי להתמודד עם ביקורות מזויפות וקידומי מכירות באמצעות רשתות חבריות. הדבר נעשה במסגרת עדכון החקיקה המקיף - "העסקה החדשה לצרכנים באירופה" (New Deal for Consumers).

טיוטת ההנחיה פתוחה להערות הציבור עד ה-19 ביולי, וזמינה לעיון כאן.