טיוטת תקנות מגבילה מצלמות בנתיבים מהירים כדי להגן על פרטיות

אולי יעניין אותך גם

מצלמות יוצבו בנתיבים מהירים כך שזווית הצילום שלהן תכסה, ככל הניתן, רק את חלק הדרך או חלק הרכב הנחוץ להגשמת התכלית של זיהוי רכב וספירת הנוסעים ברכב לשם חיוב באגרה. המצלמות לא יופעלו אלא בתנאי שאינן מקליטות קול ואינן מחוברות לכל מאגר מידע מלבד מאגר הצילומים שיישמר באופן מאובטח. במקרים שבהם לא ניתן לצלם רק את חלק הדרך או הרכב הנחוץ, יוטמעו אמצעים שתפקידם להגביל את יכולת המיקוד של המצלמה, ובכך יפחיתו את הפגיעה בפרטיות הנוסעים. כך קובעת טיוטת תקנות נתיבים מהירים (הגנת הפרטיות), התשפ"ב-2022, שפורסמה להערות הציבור.

עוד קובעת טיוטת התקנות, כי הצילומים המופקים מהמצלמות יישמרו במאגר נפרד, שלא יכלול מידע נוסף זולת הצילומים, והם לא יוצלבו עם מידע אחר אלא לשם בדיקה האם הרכב חייב בתשלום אגרה או חיובים אחרים לפי החוק. הצפייה בצילומים שבמאגר תתאפשר רק לגורמים מורשים, ולתקופת זמן מוגבלת ממועד הצילום, שלאחריה יימחקו באופן אוטומטי. כמו כן, בעל הזיכיון המפעיל את המצלמות יחויב להכין נוהל אבטחת מידע שיבטיח כי שמירת הצילומים במצלמה, העברתם למאגר הצילומים, שמירתם בו ומתן גישה אליהם – ייעשו כולם תוך הפעלת אמצעי אבטחת מידע נאותים שיצמצמו ככל האפשר את הסיכון לשימוש לא מורשה בצילומים.