עתירה: לבטל סמכות השב"כ לאסוף את נתוני התקשורת של כל האזרחים

אולי יעניין אותך גם

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-31.5.2022 בדרישה לבטל את סעיף 11 לחוק השב"כ או לבצע בו שורת תיקונים שיגבילו את הסמכויות שנקבעו מכוחו. פעילות השב"כ על-פי הסעיף התגלתה בתקופת הקורונה, כאשר התברר שהארגון צובר ואוגר מאז שנת 2002 את כל נתוני התקשורת של בעלי הטלפונים הסלולריים בישראל, ולפיכך יכול היה לספק מידע על מי שנקרו בדרכם של חולי קורונה בתקופת המגיפה, מה שנודע בשם "איכוני השב"כ" (ו-law.co.il מעיר שהתגלה ככשלון חרוץ בבלימת המגיפה ובאיתור מגעים מדויק). העתירה הועברה לדיון בפני הרכב של שלושה שופטים.

סעיף 11 לחוק השב"כ קובע כי ראש הממשלה רשאי לקבוע כי סוגי מידע המצויים במאגרי מידע של בעלי רשיונות תקשורת דרושים לשירות לצורכי מילוי תפקידי וכי עליהם להעביר מידע מסוגים אלה לידי השירות.

בעתירה טוען עו"ד גיל גן-מור מטעם האגודה כי תכנית זו חריגה בהשוואה למדינות דמוקרטיות, ופוגעת בצורה קיצונית בפרטיות ובחירות האזרחים.

לדברי העותרת, "התברר שהמאגר מבוסס על איסוף גורף ורציף של נתוני התקשורת של כל אזרחי המדינה ותושביה וכל ציבור צרכני שירותי התקשורת של חברות התקשורת הישראליות, ועל אגירה גורפת של נתוני תקשורת אלו במאגר בשב"כ . משעה שכלל המידע הרגיש, הכולל גם נתוני מיקום ונתוני תעבורת מידע, מצוי במאגר השב"כ, המידע חשוף לעיבוד ולחיפוש על ידי עובדי השב"כ ללא צו שיפוטי."

עוד אומרת העותרת כי "תכנית המעקבים שנחשפה כוללת פגמים חוקתיים מהותיים המחייבים את ביטול סעיף 11 , שכן כל עוד פגמים אלו לא יתוקנו, הוא אינו עומד בתנאי פיסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. באופן קונקרטי, העותרת מתמקדת בששה פגמים מהותיים ומרכזיים בהסדר" ובהם העדר הסמכה מפורשת לאיסוף רציף של כל נתוני התקשורת של כל אזרחי ישראל, היעדר מנגנון מיוחד ומפורש בחוק להגנה על בעלי מקצוע שחל לגביהם חיסיון מקצועי ובמיוחד עיתונאים וסמכות הפעולה בלא צו שיפוטי, שימוש במערכת למשימות נרחבות, כמו בחינת מועמדים למשרות ציבוריות, ולא רק לסיכול פגיעה ביטחונית ועוד. לעמדת האגודה לזכויות האזרח, כל אחד מהפגמים הללו בפני עצמו, ובוודאי האפקט המצטבר שלהם – מחייבים את ביטול תכנית המעקבים במתכונתה הנוכחית.  מקור: הודעה של האגודה לזכויות האזרח, הכוללת את נוסח העתירה.