שרמס מבקר בחריפות את ההסדר הצפוי להעברת מידע מאירופה לארה"ב

אולי יעניין אותך גם

"ההחלטה הצפויה על הסדר חדש להעברת מידע מאירופה לארה"ב חותרת תחת שלטון החוק של פסיקת בית המשפט האירופי" - כך מאשים פעיל הפרטיות מקס שרמס במכתב פתוח לנציגי מוסדות האיחוד האירופי בנושא ההסכמות המתגבשות בין אירופה לארה"ב. שרמס גם מאשים כי מוסדות האיחוד האירופי פועלים באופן מודע מטעמים פוליטיים פסולים לקבלת החלטה המנוגדת לפסיקת בית המשפט האירופי.

בבסיס המכתב מנתח שרמס את הכשלים בהסדר החדש המתגבש בין אירופה לארה"ב. שרמס מצביע בין היתר על כך שבצד האמריקאי ההסדר החדש יתבסס על צווים נשיאותיים שמהווים אמצעי משפטי לא מספק לדרישות פסק הדין של בית המשפט האירופי מיולי 2020 שפסל את ההסדר הקודם להעברת מידע לארה"ב. שמרס מציין בנוסף כי בהעדר רפורמה מבנית ויסודית בפרקטיקות המעקב המודיעיני של סוכנויות הביון האמריקאיות, קשה לראות כיצד הסדר חדש להעברת מידע יעמוד בדרישות הפסיקה האירופית. שרמס מבהיר בין היתר כי אין די בכוונה למנות בארה"ב נציב תלונות שיהיה מוסמך להעניק סעדים לנושאי מידע שפרטיותם נפגעה בשל פרקטיקות המעקב המודיעיני של סוכנויות הביון האמריקאיות. זאת, משום שנציב כזה יפעל תחת מרות הרשות המבצעת בארה"ב ולא יהנה מעצמאות כגורם שיפוטי.