מערך הסייבר הלאומי מפרסם דוח פעילות שנתי - עליה ניכרת בתקיפות הסייבר

אולי יעניין אותך גם

מערך הסייבר הלאומי פרסם את דוח פעילותו לשנת 2021 הסוקר את היוזמות, הליכי הפיקוח והחקירה, והאמצעים בהם נוקט המערך כדי להגביר את חוסנה הלאומי של המדינה מפני תקיפות סייבר.

בין היתר מדווח מערך הסייבר על עליה בתקיפות הסייבר (ובניסיונות) נגד חברות ישראליות וגופים ממשלתיים, במיוחד בתעשיות הבריאות, הטכנולוגיה וה-IT, הפינססיים והרשויות המקומיות. כמענה לעליה הניכרת ולאיומים הגוברים המשתקפים מן הדוח, מערך הסייבר הלאומי קידם פרויקטים שונים להסדרת והגברת פרקטיקות אבטחת המידע בארגונים במגזרים שונים. בכלל זה מערך הסייבר עמל כדי לתפור מדיניות אבטחה מגזרית משתנה - המתאימה עצמה למאפייניה של המגזרים השונים, תוך נקיטת עמדה להטמעת השינויים הרגולטורים הנדרשים.

עוד, כלל הדוח התייחסות לפרויקט "צמצום החשיפה" שקידם מערך הסייבר, במסגרתו אותרו כ-9,000 חולשות אבטחה חמורות בכ-3,000 גופים בישראל. בעקבות הגילויים, העביר מערך הסייבר דיווחים ממוקדים לארגונים הרלוונטים בעניין חולשות האבטחה שנמצאו כדי שיועברו לטיפול. בנוסף, סוקר הדוח, את פעילויות החקירה ותפעול אירועי הסייבר בארגונים השונים ופיקוח על הפקת הלקחים לאחר אירועים אלו. הדוח גם ביקש להתריע מפני חמשת החולשות העיקריות בהן נעשה שימוש בשנת 2021: Windows PC, Microsoft Exchange, Fortinet, V Center ו- Pulse.