רשות האוכלוסין העבירה מיליוני תמונות פנים באופן לא חוקי

אולי יעניין אותך גם

רשות האוכלוסין וההגירה העבירה מיליוני תמונות פנים של תושבים ישראליים ל"גוף ממלכתי אחר" באופן לא חוקי, במשך תקופה ממושכת ובהיקפים רחבים.מספר התמונות המדויק אינו ניתן לאמדן. כך מגלה דו"ח הממונה על היישומים הביומטריים שפורסם בימים אלה. לפי הדו"ח, העברת מיליוני התמונות נעשתה כחלק מתהליכי העבודה השוטפים במערך ביקורת הגבולות. זהותו של אותו "גוף ממלכתי אחר" לא נחשפה בדו"ח שפורסם לציבור, אך לטענת רשות האוכלוסין הוא היה היחיד שקיבל ממנה מידע כאמור. מיד עם פניית הממונה, הפסיקה רשות האוכלוסין להעביר את התמונות.

עוד נמצא במסגרת הליכי הפיקוח של הממונה, כי לאור השיפורים הטכנולוגיים בשנים האחרונות, תמונות הפנים הנשמרות במערכת "אביב" של מרשם האוכלוסין ובמערכת "רותם" של מערך ביקורת הגבולות כבר אינן תמונות פנים באיכות פחותה, ומשכך מהוות מאגרים ביומטריים המנוהלים באופן המנוגד לחוק. הרשות טענה כי היא פועלת לגבש פתרון קבע בנושא, יחד עם הרשות לניהול המאגר הביומטרי, ואולם עד להטמעת פתרון כאמור צפוי לחלוף זמן רב. לכן, דרש הממונה מרשות האוכלוסין לבצע "בקרות מפצות" בתחום אבטחת המידע בתקופת הביניים שעד ליישום הפתרון.

law.co.il מעיר שפעם נוספת מתברר הזלזול המוחלט של מדינת ישראל בפרטיות האזרחים בכלל, ובשימוש בזיהוי פנים בפרט, לעומת הקפדנות האירופאית. האתר מזכיר שבעבר נמצא שגם משרד התחבורה העביר שלא כחוק צילומי פנים מרשיונות נהיגה לרשויות מדינה אחרות.