האיחוד האירופי אישר סופית את חוק הפיקוח על נתונים

חוק הפיקוח על נתונים (Data Governance Act), שנועד להגביר את הגישה למידע ולקדם שיתוף מידע אישי ולא-אישי בין גופים פרטיים וציבוריים ובין יחידים, אושר באופן סופי על ידי מועצת האיחוד האירופי והפרלמנט. כך לפי הודעת מועצת האיחוד שפורסמה אתמול (ב') . החוק ייכנס לתוקף בתוך חמישה עשר חודשים.

בין השאר, החוק קובע מנגנונים שיאפשרו שימוש חוזר בנתונים שמקורם במגזר הציבורי למטרות מסחריות, תוך שמירה על זכויות נושאי המידע (ובכך משלים את הדירקטיבה על פתיחת שוק המידע משנת 2019); מסדיר את פעילותם של שירותים לתיווך מידע (data intermediaries), דוגמת פלטפורמות התומכות בשיתוף מידע וולונטרי בין חברות פרטיות, ומקים את הועד האירופי לחדשנות במידע, שתפקח על פעילותם; קובע מגבלות על שיתוף מידע שאינו אישי עם גורמים מחוץ לאיחוד האירופי, בדומה לאלה הקיימים ב-GDPR בנוגע למידע אישי; ומעודד שיתוף מידע אלטרואיסטי מיחידים ומחברות על ידי הקמת מרשם לאומי של ארגונים מוכרים ל"אלטרואיזם במידע".

חוק הנתונים (Data Act), שנועד להשלים את חוק הפיקוח על נתונים ולקבוע את המסגרת בה יכולים יחידים וחברות להפיק ערך משיתוף מידע, נמצא כעת בשלבי חקיקה מוקדמים.