חוק קריפטו ראשון בדובאי

דובאי שוב עם חוק חדשני, רביעי במספר מתחילת 2022. הפעם דובאי חוקקה חוק קריפטו ראשון לאסדרת נכסים ורטואליים ("VAL"), והקימה רשות רגולטורית לנכסים ורטואליים ("VARA").

יצירת מסגרת משפטית לנכסים וירטואליים, לרבות נכסי קריפטו ואסימונים שאינם ברי חליפין (NFTs), משקפת את חזונה של דובאי להפוך למדינה המובילה בעולם ליזמים ומשקיעים בטכנולוגיות בלוקצ'יין. דובאי שואפת באמצעות חוק הנכסים הורטואליים לקחת חלק עיקרי בסקטור הגלובלי החדש והצומח במהירות.

ה-VARA כרשות משפטית ועצמאית תפתח את הסביבה העסקית לנכסים ורטואליים ותפקח עליה. בין יתר תפקידיה: רגולציה, רישוי ופיקוח על נכסים וירטואליים ו-NFTs, התוויית מדיניות כללית ותוכניות אסטרטגיות וכן אכיפת החוק. 

כל מי שמציע שירותי נכסים וירטואליים נדרש לקבל רישיון מה-VARA, לפעול בדובאי ולקבל רישיון מרשות הסחר המוסמכת בדובאי.

החוק מונה רשימה של פעולות אשר מחייבות אישור מה-VARA, כגון: מתן שירותי תפעול וניהול של פלטפורמת נכסים וירטואליים, המרה של מטבעות קריפטוגרפיים, מתן שירותי העברת נכסים וירטואליים, אספקת שירותי ניהול או בקרה של נכסים וירטואליים, מתן שירותים הקשורים לארנקי אלקטרוניים ומתן שירותים הקשורים לסחר ב-NFTs. 

החוק לא יחול על המרכז הפיננסי הבינלאומי של דובאי (DIFC), אזור כלכלי חופשי הכפוף לרשות השירותים הפיננסיים, עליו תחול רגולציית נכסים ורטואליים נפרדת שהרשות תאשר בעתיד הקרוב.

מקור: Law No. (4) of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai, Hunton