TikTok - מכרה מידע אישי אודות קטינים שלא כדין ותשלם 1.1 מליון דולר

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי באילינוי אישר ביום חמישי האחרון את הסדר הפשרה לפיו תשלם טיקטוק כ-1.1 מיליון דולר, בגין שימוש ומכירת מידע אישי של קטינים שלא כדין.

בשנת 2019 נתבעה ענקית המדיה טיקטוק, על רקע טענות כי אספה, עשתה שימוש ומכרה לצדדים שלישיים מידע אישי אודות קטינים שטרם מלאו להם 13, לרבות קטעי וידאו וליפסינג שהעלו המשתמשים לפלטפורמה, וזאת לפי הטענות, מבלי ליידע ולעגן כהלכה את הסכמת הורי הקטינים קודם לשימוש במידע האישי.

לאחר שקבע בית המשפט המחוזי כי טיקטוק אספה ועיבדה מידע אישי של קטינים שלא כדין ובניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות של קטינים בארה"ב (Children Online Privacy Protection Act), אישר בית המשפט את הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים שבוע קודם לכן, כאשר גובה הפיצוי עומד על 1.1 מיליון דולר ויתחלק בין כלל המשתמשים שלא מלאו להם 13 שנים ונרשמו לפלטפורמה טרם חתימת הסדר הפשרה. מקור: הנטון.