אירופה: הנחיה חדשה על איסור השימוש ב"תבניות אפלות"

אולי יעניין אותך גם

מועצת הרגולטורים האירופאים לפרטיות (ה-EDPB) פרסמה לפני ימים אחדים טיוטת הנחיה חדשה על איסור השימוש ב"תבניות אפלות" בממשקי פלטפורמות מדיה חברתית.

תבניות אפלות הן ממשקי משתמש שמתמרנים את נושא המידע לקבל החלטות שלא התכוון להן ועלולות לכרסם בהגנת המידע. הן כוללות מקרים של העמסת יתר בבקשות, מידע ואפשרויות; עידוד נושא המידע לדלג על הגדרות הפרטיות בממשק המשתמש; תמרון רגשי של נושא המידע באופן שמשפיע על קבלת ההחלטות; חוסר בהירות בממשק המשתמש; והותרת נושא המידע באפלה בנוגע לאפשרות לנהל את המידע הנאסף.

טיוטת ההנחיה מפרטת שיטות עבודה וצעדים מומלצים לעיצוב נכון של ממשק המשתמש תוך יישום כללי ה-GDPR. היא קוראת לשלב את עקרונות העיצוב לפרטיות והפרטיות כברירת מחדל (privacy by design and by default). הטיוטה גם מדגישה את החשיבות שיש לנושאים כדוגמת אוטונומיית הבחירה של נושא המידע; מתן אפשרויות לנושא המידע בנוגע למידע אודותיו; עיבוד מידע בהתאם לציפיות נושא המידע; שיפור איזון הכוחות בין בעל השליטה במידע ונושא המידע; ושמירה על אמינות בעלי השליטה במידע כלפי נושאי המידע ואי-הטעיה.

טיוטת ההנחיה גם קוראת לבעלי שליטה במידע לוודא כי קיימת סיבה מוצדקת לבחירה מראש של אפשרויות עיבוד עבור נושאי המידע (אם מיושמת בחירה כזו); לאפשר גישה לכל הגדרות הפרטיות בכלל הרשתות החברתיות; להקפיד על בהירות ההסברים על עיבוד המידע; ולוודא כי קיימת אחידות בין השפות במידה והשירות מוצע ביותר משפה אחת.

טיוטת ההנחיות פתוחה להערות הציבור עד ה-2 במאי 2022.