אוקראינה מכשירה סחר בקריפטו ובנכסים וירטואליים

חוק חדש, שנועד לאפשר את פתיחתו של שוק חוקי לסחר בנכסים וירטואליים באוקראינה, לרבות מטבעות קריפטוגרפים, אושר בסוף השבוע על ידי נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. השוק החדש שהחוק מתווה את התנאים להקמתו, יפוקח על ידי הנציבות הלאומית לניירות ערך ושוק ההון, בשיתוף עם הבנק הלאומי של אוקראינה.

החוק קובע, בין השאר, את הסטטוס החוקי והסיווג של נכסים וירטואליים, וכן את זכויות הבעלות בהם; את רשימת הספקים של נכסים וירטואליים והתנאים לרישומם ככאלה; ואת האמצעים לפיקוח פיננסי שיש ליישם במגזר זה. לפי החוק, הנציבות הלאומית תהיה אחראית לקביעת המדיניות הלאומית ביחס לנכסים וירטואליים (לרבות בנוגע להליך התקין להעברתם מגורם אחד לאחר בשוק), להנפקת אישורים לספקי נכסים וירטואליים, ולפיקוח והרגולציה השוטפים בתחום.

בהודעת הממשלה בנושא נכתב כי חקיקת חוק הנכסים הוירטואליים היא "צעד חשוב נוסף לקראת הוצאת תחום הקריפטו מהצללים באוקראינה", והובהר כי החוק ייכנס לתוקף לאחר שהמשרד לטרנספורמציה דיגיטלית, שניסח אותו במקור, יטמיע תיקונים מקבילים נדרשים בחוקי המס ובקוד האזרחי.